• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Wymagania standardów sieciowych BRC FOOD ver. 8 oraz IFS FOOD ver. 6.1

szkolenie zamknięte

Podczas szkolenia Uczestnik pozna wymagania standardów sieciowych BRC FOOD VER 8 ORAZ IFS FOOD VER 6.1, a także podstawowe wymagania i powiązanie z BRC Food IFS Food.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 2 DNI (16 H SZKOLENIOWYCH)


Program szkolenia: Wymagania standardów sieciowych BRC FOOD ver. 8 oraz IFS FOOD ver. 6.1


Podstawowe pojęcia dotyczące bezpieczeństwa żywności
• Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Podstawowe wymagania i powiązanie z BRC Food  IFS Food
• BRC Food ver 8 i IFS  Food ver 6.1 – usystematyzowanie i porównanie  wymagań,
• Wymagania fundamentalne i KO
• Wymagania systemowe standardów bezpieczeństwa żywności
• Strefy ryzyka
• System zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności
• Plan HACCP / Plan bezpieczeństwa żywności
• Standardy dotyczące zakładu
• Kontrola produktu i procesu
• Personel
• Nowe wymagania BRC Food
-   Monitoring środowiskowy, karma dla zwierząt, 
-   Produkty handlowe – wymagania z modułu dobrowolnego,
• Wymagania dotyczące obrony żywności Food Defence
• Wymagania dotyczące autentyczności Fodde Fraud
• Procedury certyfikacji IFS, BRC
• Ćwiczenia 

 
 


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?