Szkolenie Zarządzanie ryzykiem wg ISO 31000

szkolenie zamknięte

Podczas wykładów oraz praktycznych ćwiczeń Uczestnicy zdobędą umiejętności związane zarówno z budową metodyki jak i przeprowadzeniem identyfikacji, analizy, oceny i postępowania z ryzykiem.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 1 DZIEŃ  (8 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)


CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem.
W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z ideą oraz najpopularniejszymi modelami zarządzania ryzykiem. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę na temat wytycznych normy ISO 31000, a także dobrych praktyk w zakresie ich implementacji. Podczas wykładów oraz praktycznych ćwiczeń warsztatowych zdobędą umiejętności związane zarówno z budową metodyki jak i przeprowadzeniem identyfikacji, analizy, oceny i postępowania z ryzykiem.

PROGRAM SZKOLENIA
RYZYKO

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W ORGANIZACJI
• Przyczyny wdrażania zarządzanie ryzykiem
• Dokumentacja zarządzania ryzykiem
• Elementy zarządzania ryzykiem

BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WG ISO 31000
• Identyfikacja ryzyka
• Metody identyfikacji ryzyka
• Narzędzia identyfikacji
• Analiza ryzyka
• Dobre praktyki analizy ryzyka
• Macierz ryzyka
• Ewaluacja ryzyka
• Ocena ryzyka

DECYZJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA RYZYKIEM
• Monitoring i komunikacja ryzyka
• Plany ograniczenia ryzyka

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W NORMIE ISO 31000
• Wymagania normy ISO 31000
• Implementacja wymagań normy w praktyce
• Omówienie wybranych narzędzi identyfikacji, analizy i oceny ryzyka wg ISO 31010

KONTROLING ZARZĄDCZY A WYMAGANIA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
• Standardy kontroli zarządczej
• Wymagania standardów kontroli zarządczej w odniesieniu do zarządzania ryzykiem
• Zarządzanie ryzykiem, ISO, Standardy kontroli zarządczej – elementy wspólne, różnice, możliwości integracji

RYZYKO W WYMAGANIACH NORMY ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015
• Najważniejsze zmiany w normie ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 w ujęciu ryzyka
• Podejście procesowe oparte na ryzyku
 
 


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?