• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Zarządzanie ryzykiem wg ISO 31000

szkolenie zamknięte

Podczas wykładów oraz praktycznych ćwiczeń Uczestnicy zdobędą umiejętności związane zarówno z budową metodyki jak i przeprowadzeniem identyfikacji, analizy, oceny i postępowania z ryzykiem.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem.
W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z ideą oraz najpopularniejszymi modelami zarządzania ryzykiem. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę na temat wytycznych normy ISO 31000, a także dobrych praktyk w zakresie ich implementacji. Podczas wykładów oraz praktycznych ćwiczeń warsztatowych zdobędą umiejętności związane zarówno z budową metodyki jak i przeprowadzeniem identyfikacji, analizy, oceny i postępowania z ryzykiem.


PROGRAM SZKOLENIA: Zarządzanie ryzykiem wg ISO 31000

1. RYZYKO.

2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W ORGANIZACJI:
   • Przyczyny wdrażania zarządzanie ryzykiem.
   • Dokumentacja zarządzania ryzykiem.
   • Elementy zarządzania ryzykiem.

3. BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WG ISO 31000:
   • Identyfikacja ryzyka.
   • Metody identyfikacji ryzyka.
   • Narzędzia identyfikacji.
   • Analiza ryzyka.
   • Dobre praktyki analizy ryzyka.
   • Macierz ryzyka.
   • Ewaluacja ryzyka.
   • Ocena ryzyka.

4. DECYZJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA RYZYKIEM:
   • Monitoring i komunikacja ryzyka.
   • Plany ograniczenia ryzyka.

5. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W NORMIE ISO 31000:
   • Wymagania normy ISO 31000.
   • Implementacja wymagań normy w praktyce.
   • Omówienie wybranych narzędzi identyfikacji, analizy i oceny ryzyka wg ISO 31010.

6. KONTROLING ZARZĄDCZY A WYMAGANIA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM:
   • Standardy kontroli zarządczej.
   • Wymagania standardów kontroli zarządczej w odniesieniu do zarządzania ryzykiem.
   • Zarządzanie ryzykiem, ISO, Standardy kontroli zarządczej – elementy wspólne, różnice, możliwości integracji.

7. RYZYKO W WYMAGANIACH NORMY ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015:
   • Najważniejsze zmiany w normie ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 w ujęciu ryzyka.
   • Podejście procesowe oparte na ryzyku.
 
 CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień (8h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane