• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Lider zespołu- świadome zarządzanie procesem grupowym w biznesie

szkolenie zamknięte

Świadomość siebie i procesu grupowego jest w pracy lidera kluczowa. Udział w tym doświadczeniu umożliwi uczestnikom osobiste przeżycie procesu grupowego na jego poszczególnych etapach.

OPIS SZKOLENIA:

Świadomość siebie i procesu grupowego jest w pracy lidera kluczowa. Udział w tym doświadczeniu umożliwi uczestnikom osobiste przeżycie procesu grupowego na jego poszczególnych etapach. Ten warsztat będzie dla każdego z uczestników głębokim, zaawansowanym doświadczeniem wglądu wewnętrznego w kontekście rozwoju świadomości mechanizmów relacyjnych, komunikacji, samopoznania i odkrywania własnej autentyczności. Całkowicie opierające się na procesie, trzydniowe spotkanie ma szanse odegrać kluczową rolę w odkrywaniu siebie, neutralizowaniu wewnętrznych blokad, samoświadomości, rozwoju dotychczasowych umiejętności, komunikacji i budowania zdrowych, wartościowych relacji z ludźmi.

Autorska metoda uwzględnia różnorodne formy pracy, min. z ciałem, medytacje, techniki oddechowe, głęboką, otwartą komunikację wolną od barier wynikających z uwarunkowań społecznych. Opiera się ona na doświadczeniach własnych jej twórcy, jego autorskim programie TY© przedstawionym w książce „Jak się zabić, by zmartwychwstać…” oraz skutecznych technikach i metodach wypracowanych min. przez Alexandra Lowena, StanislavaGrofa, Colina Sissona, Davida R. Hawkinsa, KenaWilbera, Johna Hawkena czy Carla Rogersa, jednego z prekursorów pracy procesowej z grupą.

Warsztat pozwoli uczestnikom uzyskać głębsze rozumienie procesu grupowego, roli lidera procesu i siebie w tej roli. Uczestnicy poznają najbardziej aktualne teorie związaną z tematem: model procesu grupowego, fazy procesu grupowego, cele i oczekiwania grupy, cele i oczekiwania poszczególnych jej członków, role grupowe, normy grupowe. Zastanowimy się nad znaczeniem rozpoznawania zjawisk procesu grupowego w pracy lidera. Wyszczególnimy style i metody skutecznego zarządzania procesem grupowym w zależności od rozmiaru, kontekstu i charakteru grupy, a przede wszystkim doświadczymy wspólnie tego procesu w warunkach głębokiego przeżycia grupowego z elementami treningu interpersonalnego.

Ten wyjazdowy warsztat będzie z pewnością wyjątkowym, zaawansowanym doświadczeniem wglądu wewnętrznego uczestników w tajniki rozwoju świadomości mechanizmów procesu grupowego. Warsztat oparty na głębokim doświadczeniu osób biorących w nim udział wykroczy znacznie poza ramy klasycznych szkoleń i standardowo prezentowanych narzędzi.

CELE SZKOLENIA:

1. Wiedza

 • odkrycie głębokich, podświadomych mechanizmów decydujących o jakości i skuteczności procesów komunikacji i budowania relacji z grupą;
 • zwiększenie umiejętności zarządzania procesem grupowym;
 • uświadomienie sobie znaczenia psychoneurologicznych mechanizmów;
 • zachodzących w ludzkich mózgach w trakcie procesu komunikacji;
 • Umiejętność;
 • nauczenie się jak budować grupę i jak ją rozwijać;
 • odkrycie kolejnych faz dynamiki grupowej i zarządzanie nimi.

2. Postawa

 • Uczestnicy szkolenia;
 • świadomie zarządzać będą procesem grupowym;
 • świadomie zarządzać będą własnymi emocjami, tworzyć atmosferę zaufania;
 • będą wpływać skutecznie na nieświadome mechanizmy psychiki członków grupy;
 • nabiorą pewności, swobody i spokoju w zarządzaniu zespołem.

PROGRAM SZKOLENIA: Lider zespołu- świadome zarządzanie procesem grupowym w biznesie

1. Rozpoczęcie, kontrakt, integracja.
2. Doświadczenie procesu grupowego z elementami treningu interpersonalnego i głębokich technik procesowych.
3. Zebranie dotychczasowych doświadczeń procesowych:

 • Czym jest proces grupowy;
 • Fazy procesu grupowego, etapy budowania się i tworzenia zespołu;
 • Cele i oczekiwania grupy;
 • Style zarządzania procesem grupowym w kontekście zarządzania zespołem;
 • Podsumowanie i domknięcie procesu.

EFEKTY SZKOLENIA:

Szkolenie służy temu, by uczestnicy nauczyli się poprzez własne doświadczenie i ćwiczenia, w których będą brać udział świadomego zarządzania procesem grupowym. Uczyć się będą rozpoznawania mechanizmów i narzędzi skutecznej komunikacji, świadomego budowania relacji z grupą uwzględniającego zdolności rozpoznawania i zarządzania nieświadomymi procesami relacyjnymi. Uczestnicy biorą udział w doświadczeniu, którego efekty przekładają się na poprawę jakości ich życia, zbliżają ich do siebie i innych ludzi. Uczą się siebie, swoich strategii, otwierają się na wzajemne wsparcie i umiejętność efektywnego realizowania złożonych zadań w zgodzie z najnowszymi osiągnięciami psychologii biznesu.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane