• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Nowoczesne zarządzanie produkcją

szkolenie zamknięte

Podstawowym celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności zarządzania zespołem produkcyjnym. Uczestnik pozna style zarządzania oraz techniki doskonalenia współpracy i integracji zespołu. Poprawi umiejętności wywierania wpływu na zespół i pracowników oraz nauczy się konstruktywnie rozwiązywać sytuacje konfliktowe.

PROGRAM SZKOLENIA: Nowoczesne zarządzanie produkcją


1.Standaryzacja i normowanie operacji produkcyjnych jako podstawa zarządzania efektywnością:

 •   standaryzacja w rozumieniu Lean Manufacturing i TWI (Training Within Industry) - algorytm/ sekwencja działań i inne składniki pracy standardowej,
 •   formalne metody normowania czasu operacji - chronometraż, normatyw na czynności robocze i MTM,
 •   wyznaczanie wskaźników efektywności - norma vs. realizacja (źródła danych o zrealizowanych wynikach produkcyjnych).•
 •   ustalanie priorytetów dla projektów optymalizacyjnych - ilościowa analiza programu produkcyjnego PQ (Produkt/Ilość), zasada Pareto 20/80, wybór procesów i grup produktowych do projektów optymalizacyjnych.

2. Pogłębiona analiza efektywności i poziomu wykorzystania zasobów w oparciu o wskaźnik Lean OEE (Overall Equipment Effectiveness), OPE (Overall People Efectiveness), Lean 7 MUDA: 

 • dwa główne typy procesów produkcyjnych ze względu na rodzaj zasobów decydujących o efektywności, wyznaczają różny punkt ciężkości analizy:

                     a. z dominacją maszyny (np. obróbka CNC, przetwórstwo tworzyw sztucznych) - koncentracja na Dostępności i Wydajności ze wskaźnika OEE, targetowanie OEE (składników Dostępności - przezbrojeń, działań autonomicznego, prewencyjnego i awaryjnego Utrzymania Ruchu),
                     b. z dominacją operatora (ręczne montaże) - koncentracja na wskaźniku VA/NVA (czynności dodające wartość vs. nie dodające wartości wg. Lean 7 MUDA) oraz wskaźniku Nominalny Czas Produkcyjny (np. NPT = Net Production Time = 480 min./zmianę - przerwy kodeksowe) vs. Efektywny Czas Produkcyjny (wynik ilościowy w szt. x normatywny czas jednostkowy, dla mixu produktowego w analizowanym okresie),

 • wykorzystywanie arkuszy TWI do analizy layoutów stanowisk produkcyjnych i layoutów metod produkcji.

3.Wielopoziomowe planowanie i harmonogramowanie produkcji:

 • Planowanie SOP w perspektywie długoterminowej 7 - 18 miesięcy dla potrzeb bilansowania popytu i zdolności (capacities) w łańcuchu dostaw. Na poziomie zasobów produkcji oznacza o potrzebę rachunku zdolności produkcyjnych.
 • Operacyjne planowanie i harmonogramowanie produkcji MPS, dla poziomu zamówień (Gantt zamówień), pozwalające określić kiedy w kalendarzu zamówienie będzie przetwarzane w systemie produkcyjnym, zaplanować dla dostępność materiałów w przebiegu MRP oraz kontrolować obciążenie zasobów w przebiegu CRP. Odbywa się to ze względu na strukturę bazy danych Material Master - BOM, Marszruta Produkcyjna, Macierz Zasobów.
 • Szczegółowe planowanie i harmonogramowanie produkcji (na poziomie MES), dla którego narzędziem wizualizacji jest tzw. Gantt zasobów, który pokazuje kiedy w kalendarzu dany zasób będzie wykonywał operację w ramach Marszruty Produkcyjnej określonego asortymentu i określonego Zlecenia Produkcyjnego powiązanego z określonym Zamówieniem.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 DZIEŃ (8h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 miut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane