• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenia Core tools

Szkolenia Core Tools są niezbędne dla firm dążących do utrzymania najwyższych standardów jakości w branży automotive i spełnienia wymagań klientów. Dzięki tym szkoleniom, uczestnicy zdobywają wiedzę i kompetencje z zakresu wymagań podręczników referencyjnych AIAG i VDA, które pomagają w identyfikacji i analizie ryzyk w odniesieniu do wymagań jakościowych oraz zaplanowaniu i wdrożeniu działań z nimi związanymi. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń, aby dowiedzieć się, jak mogą one przyczynić się do poprawy procesów w Twojej organizacji.

Wyszukiwarka szkoleń

Szkolenie
Termin od - do
Otwarte
Otwarte
Online
Online
Miasto
- Online
- Częstochowa
- Wrocław
- Częstochowa
- Poznań
- Wrocław
- Poznań
- Częstochowa
PFMEA (AIAG+VDA)
1 900,00 zł

PFMEA (AIAG+VDA)

Szkolenie ma na celu poznanie kluczowych elementów analizy PFMEA (AIAG+VDA). 
- Wrocław
- Częstochowa
- Poznań
- Online
- Online
- Online
- Online
- Wrocław
- Poznań
- Częstochowa
- Online
PPAP- Zatwierdzenie wyrobu...
Szkolenie zamknięte

PPAP- Zatwierdzenie wyrobu i procesu

Celem szkolenia jest zrozumienie wymagań PPAP oraz ich powiązań z IATF 16949:2016, nabycie umiejętności stosowania zasad PPAP w swoim obszarze oraz...
- Poznań

Charakterystyka szkoleń z Core Tools

Core Tools to szkolenie odnoszące się do kluczowych wymagań podręczników referencyjnych wykorzystywanych w branży motoryzacyjnej - ale nie tylko. Przedmiotem każdego szkolenia Core Tools jest konkretny podręcznik: APQP, FMEA, CP, MSA, SPC i PPAP.

Jakie są cele szkoleń Core Tools?

Szkolenia Core Tools mają na celu rozwijanie umiejętności uczestników w zakresie zrozumienia i efektywnego wykorzystania podręczników referencyjnych AIAG i VDA. Te narzędzia są niezbędne do zapewnienia zgodności z wymaganiami klientów i wytycznymi standardu IATF 16949 oraz do utrzymania i doskonalenia standardów jakości w branży motoryzacyjnej.

Uczestnicy szkoleń zdobywają praktyczną wiedzę na temat implementacji i zastosowania wymagań zawartych w podręcznikach referencyjnych w codziennej pracy, a także prowadzenia audytów wewnętrznych w branży automotive. Dzięki temu mogą skutecznie identyfikować potencjalne problemy jakościowe, analizować ich przyczyny oraz wdrażać działania korygujące i zapobiegawcze.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniach Core Tools?

Udział w szkoleniach Core Tools przynosi wiele korzyści.

Szkolenia Core Tools pomagają w podnoszeniu kompetencji zawodowych uczestników, co przekłada się na lepsze wyniki i większą efektywność w pracy. Dzięki zdobytej wiedzy, uczestnicy mogą lepiej zarządzać procesami jakościowymi i skutecznie rozwiązywać problemy, co prowadzi do poprawy jakości produktów i usług a zatem do wzrostu zadowolenia klienta, które jest kluczowym wymaganiem ISO 9001 i IATF 16949.

Ponadto uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności i wiedzy w zakresie kluczowych podręczników referencyjnych AIAG i VDA. Certyfikat ten jest ceniony w branży motoryzacyjnej i może zwiększyć konkurencyjność uczestników na rynku pracy

Jakie narzędzia są omawiane podczas szkoleń Core Tools?

Podczas szkoleń Core Tools omawiane są kluczowe narzędzia jakościowe: FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), APQP (Advanced Product Quality Planning), CP (Control Plan), PPAP (Production Part Approval Process), SPC (Statistical Process Control) oraz MSA (Measurement System Analysis).

FMEA pomaga w identyfikacji i ocenie potencjalnych wad oraz w planowaniu działań zapobiegawczych. APQP i PPAP są kluczowe w procesie planowania i zatwierdzania nowych produktów. CP opisuje system nadzoru nad procesem i wyrobem. SPC oraz MSA natomiast pomagają w monitorowaniu i nadzorowaniu procesów produkcyjnych oraz w analizie systemów pomiarowych. Podczas szkoleń omawiane są również dodatkowe narzędzia i standardy, takie jak VDA 2, VDA MLA, RPN (Risk Priority Number) czy AP (Action Priority). 

Jakie są korzyści dla branży motoryzacyjnej?

Przede wszystkim szkolenia pomagają w budowaniu wiedzy, kompetencji, świadomości i motywacji uczestników a to przekłada się w organizacjach na zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług poprzez skuteczne zarządzanie procesami jakościowymi. Dzięki materiałom szkoleniowym, które prezentują różne sposoby rozwiązań oraz know-how, uczestnicy mogą identyfikować i eliminować potencjalne problemy jakościowe, co prowadzi do zwiększenia satysfakcji klientów.

Szkolenia te również przyczyniają się do poprawy efektywności operacyjnej i redukcji kosztów poprzez lepsze zarządzanie zasobami i procesami. Dzięki temu organizacje mogą osiągać lepsze wyniki finansowe i zwiększać swoją konkurencyjność na rynku motoryzacyjnym.

Jak zdobyć certyfikat ukończenia szkolenia Core Tools?

Zdobycie certyfikatu ukończenia szkolenia Core Tools jest możliwe po zakończeniu szkolenia i zdaniu testu weryfikującego nabytą wiedzę. Certyfikat potwierdza, że uczestnik zdobył niezbędne kompetencje w zakresie korzystania z kluczowych narzędzi jakościowych, co jest cenione w branży motoryzacyjnej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych szkoleń i zapisać się na najbliższy termin, zapraszamy do kontaktu. Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie i dołącz do grona profesjonalistów, którzy doskonalą swoje umiejętności w zakresie zarządzania jakością na wysokim poziomie merytorycznym.

Podsumowanie

Szkolenia Core Tools są niezbędne dla utrzymania standardów jakości w branży motoryzacyjnej. Dzięki tym szkoleniom, uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie korzystania z kluczowych podręczników referencyjnych, takich jak FMEA, APQP, PPAP, SPC i MSA. Inwestowanie w te szkolenia przynosi liczne korzyści, w tym poznanie szczegółowych wymagań standardów, lepsze zarządzanie procesami jakościowymi, zwiększenie efektywności operacyjnej oraz poprawę jakości produktów i usług. Zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach i zdobycia certyfikatu, który potwierdzi Twoje kompetencje w zakresie zarządzania jakością. Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów.