• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenia Lean Managment

Organizacje nieustannie poszukują sposobów na optymalizację procesów, redukcję kosztów i zwiększenie zysków. Lean Management to sprawdzona filozofia, która pomoże osiągnąć te cele i zbudować przewagę konkurencyjną. Inwestycja w szkolenia wdrożeniowe czy warsztaty praktyczne z tematu lean to inwestycja w przyszłość Twojej firmy.

Wyszukiwarka szkoleń

Szkolenie
Termin od - do
Otwarte
Otwarte
Online
Online
Miasto
- Online
- Częstochowa
- Poznań
- Poznań
- Częstochowa
- Wrocław
- Poznań
- Online
KAIZEN I 5S w praktyce
2 000,00 zł

KAIZEN I 5S w praktyce

Celem szkolenia jest zrozumienie zasad Kaizen i metody 5S, nabycie umiejętności stosowania zasad Kaizen i 5S w swoim obszarze oraz ostrzeżenie...
- Wrocław
- Poznań
- Częstochowa
Normowanie czasu pracy
2 000,00 zł

Normowanie czasu pracy

Celem szkolenia jest wdrożenie do stosowania metod normowania czasów pracy, doskonalenie organizacji stanowisk i standardów wykonania pracy oraz...
- Wrocław
- Poznań
- Online
- Online
- Wrocław
- Poznań
5S w praktyce- organizacja miejsca pracy
2 000,00 zł

5S w praktyce- organizacja miejsca pracy

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry kierowniczej, technicznej, operatorów do wdrożenia programu 5S. Podczas szkolenia zostaną omówione oraz...
- Poznań
- Wrocław
KAIZEN I 5S w...
1 800,00 zł

KAIZEN I 5S w praktyce-szkolenie online

Celem szkolenia jest zrozumienie zasad Kaizen i metody 5S, nabycie umiejętności stosowania zasad Kaizen i 5S w swoim obszarze oraz ostrzeżenie...
- Online
- Online
- Online

Czym jest Lean Management i jak go wdrażać?

To koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem skoncentrowana na eliminowaniu marnotrawstwa i tworzeniu wartości dla klienta. Opiera się na konkretnych metodach, które pomagają firmom wprowadzać usprawnienia oraz optymalizować przepływy pracy w duchu filozofii doskonalenia kaizen.

Dlaczego warto brać udział w naszych kursach na temat narzędzi Lean Management?

Szkolenia z technik lean to ukierunkowane programy szkoleniowe, które pomogą Twojej firmie wdrożyć podstawy lean i osiągnąć wymierne korzyści biznesowe.  

Korzyści oraz usprawnienia płynące z warsztatów i szkoleń Lean Management:

 • Ulepszenie organizacji produkcji - eliminacja marnotrawstwa i optymalizacja procesów operacyjnych prowadzą do szybszej realizacji zadań, obniżenia kosztów i wzrostu produktywności.
 • Poprawa jakości produktów i usług - skupienie na wartości dla klienta i dbałość o detale owocują wyższą jakością oferowanych dóbr i usług.
 • Wzrost zaangażowania pracowników - zaangażowanie pracowników w procesy zarządzania jakością i tworzenie sprzyjającego środowiska pracy prowadzą do wzrostu motywacji i satysfakcji z pracy.
 • Wzrost konkurencyjności - wdrożenie metod i narzędzi szczupłego zarządzania daje firmie przewagę konkurencyjną dzięki zwiększonej efektywności, lepszej jakości i niższym kosztom.
 • Budowanie kultury stałego udoskonalania - to nie jednorazowy projekt, ale ciągły proces doskonalenia. Szkolenia z zakresu działań wdrożeniowych pomagają organizacjom budować kulturę ciągłego doskonalenia, angażując wszystkich pracowników i wspierając "problem solving".

Szkolenia i kursy lean management - kto może zostać uczestnikiem?

Szkolenia Lean Management mają charakter rozwojowy i adresowane są do osób na różnych szczeblach organizacji. Kluczem do sukcesu jest zaangażowanie kadry zarządzającej. Dlatego też szczególną uwagę zwracamy na szkolenia dedykowane menedżerom, inżynierom, kierownikom procesów i liderom zespołów. Poznając zasady koncepcji lean, nabędą oni umiejętności zarządzania zmianami w swoich obszarach, a także możliwość dzielenia się zasadami lean z pozostałymi pracownikami. To z kolei przełoży się na rosnące zaangażowanie wszystkich pracowników w proces wdrażania Lean na różnych szczeblach organizacji, nie tylko u kadry menadżerskiej.

Wybór kursów może stanowić wyzwanie. Warto opierać się zarówno na opisie tematyki szkolenia, jak i na programie szkolenia. Dostępne są programy o zróżnicowanym zakresie tematycznym i formie realizacji, dopasowane do specyficznych potrzeb i wyzwań Twojej firmy.

Lean Manufacturing szkolenia dla firm

Lean Manufacturing, czyli "szczupła produkcja", wywodzi się z branży produkcyjnej i do dziś stanowi flagową metodę optymalizacji procesów w wielu światowych koncernach. Jej wdrożenie pozwala na znaczący wzrost wydajności przy jednoczesnym, nieustannym ulepszaniu jakości.

Kluczowe filary Lean Manufacturing:

 • Standaryzacja pracy - szkolenie lean manufacturing umożliwia wprowadzenie powtarzalnych procedur w jak największej liczbie obszarów.
 • Eliminacja marnotrawstwa - usuwanie zbędnych czynności nie wnoszących wartości dodanej.
 • Optymalizacja zasobów - wdrożenie systemu Just-In-Time (JIT) minimalizującego zapasy.
 • Ciągła kontrola jakości - monitorowanie procesu na każdym etapie.
 • Inwestowanie w rozwój pracowników - zapewnienie dostępu do narzędzi i szkoleń podnoszących kompetencje z zakresu metod lean i wdrożenia lean manufacturing.

Lean Manufacturing to nie tylko zestaw narzędzi, ale przede wszystkim filozofia nastawiona na ciągłe doskonalenie i eliminację marnotrawstwa. Jej wdrożenie wymaga zaangażowania całej organizacji, od kadry zarządzającej po szeregowych pracowników. Udział w szkoleniu zarządzania lean i zastosowanie nabytej wiedzy procentuje nie tylko wzrostem wydajności i jakości, ale również poprawą morale i satysfakcji z pracy.

Szkolenia lean dla Twojego zespołu

Zanim wprowadzisz w firmie duże zmiany i zbudujesz kulturę Lean Management, zadbaj o wiedzę i umiejętności pracowników na wszystkich szczeblach.

Uczestnicy szkoleń stacjonarnych i online na żywo zdobędą niezbędną wiedzę teoretyczna i otrzymają certyfikat potwierdzający ich udział. 

Szeroki wachlarz zagadnień związanych z kulturą lean poruszanych na naszych kursach pozwala nam precyzyjnie odpowiedzieć na potrzeby różnych organizacji i przedsiębiorstw. Zapraszamy do skorzystania z oferty naszych warsztatów i szkoleń.

Zalety warsztatów i szkoleń z Lean Management

W trakcie szkolenia Lean Management uczestnicy mogą m.in:

 • zapoznać się z narzędziami Lean Management

 • sprawdzić, jak implementacja Lean Management przełożyła się na wyniki firm działających w różnych branżach – eksperci SGP korzystają z case studies,

 • poznać zalety i wyzwania, z jakimi wiąże się wdrożenie w przedsiębiorstwie metodologii Lean Management,

Wszystkie szkolenia Lean Management dostępne w naszej ofercie prowadzone są przez specjalistów – doświadczonych trenerów, którzy znają omawiane zagadnienia nie tylko od strony teoretycznej, ale również praktycznej. Z kolei dzięki angażującej formie szkoleń, ich uczestnicy mogą lepiej zrozumieć poruszane kwestie.

Szkolenia Lean Management prowadzone przez Szkolenia SGP

Szukasz szkolenia z Lean Management, dzięki któremu zrozumiesz tę koncepcję? Zapraszamy na szkolenia do SGP – przygotowaliśmy bogatą ofertę z myślą zarówno o osobach, które nigdy wcześniej nie miały styczności z tą koncepcją zarządzania, jak i specjalistach zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy.

W naszej ofercie znajdziesz między innymi:

 • szkolenie 5S – omawiające metodę 5S, której wdrożenie pozwala zorganizować stanowisko pracy,

 • szkolenie Lean Management – na którym eksperci prezentują, jak w praktyce powinno wyglądać implementacja poszczególnych narzędzi Lean Management,

 • szkolenie z systemu pomiaru efektywności maszyn – Lean Management to nie tylko organizacja pracy.

Proponujemy szkolenia z Lean Management w formule otwartej i formie zamkniętej. Każde szkolenie to duża dawka wiedzy przekazywanej w przystępny sposób – nasi specjaliści wykorzystują m.in. case studies i gry symulacyjne.

Sprawdź naszą ofertę i już dziś zarezerwuj miejsce na interesującym Cię szkoleniu z Lean Management.