• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Normowanie czasu pracy

szkolenie otwarte/zamknięte

Celem szkolenia jest wdrożenie do stosowania metod normowania czasów pracy, doskonalenie organizacji stanowisk i standardów wykonania pracy oraz zarządzanie efektywnością wykorzystania czasu pracy.

CEL SZKOLENIA:

 • Wdrożenie do stosowania metod normowania czasów pracy, 
 • Doskonalenie organizacji stanowisk i standardów wykonania pracy,
 • Zarządzanie efektywnością wykorzystania czasu pracy. 

GRUPA DOCELOWA:

 • Menedżerowie i kierownicy zespołów produkcyjnych,
 • Kierownicy działu utrzymania ruchu, logistyki, jakości,
 • Inżynierowie procesu, jakości oraz wszystkie osoby związane z doskonaleniem procesów w organizacjach produkcyjnych. 

PROGRAM SZKOLENIA: Normowanie czasu pracy

 
1. Analiza czasu w nowoczesnym zarządzania produkcją: 

 • Czas VA - dodawanie wartości,
 • Czas czynności NVA - niedodających wartości w procesach,
 • Typologia marnotrawstwa „lean”.

2. Badanie czasu pracy - podstawowe zagadnienia: 

 • Funkcje norm czasu wykonania pracy: techniczna, planistyczna, alokacyjna, motywująca, kosztowa,
 • Pomiar produktywności z zastosowaniem norm czasowych,
 • Struktura technicznej normy czasu pracy,
 • Normowanie i standaryzacja czasu operacji – znaczenie dla procesu planowania w organizacji produkcyjnej (model planistyczny MRPII).

3. Optymalizacja czasu realizacji zadań produkcyjnych:

 • Redukowanie czasu operacji z wykorzystaniem narzędzi „lean manufacturing”,
 • Przepływ jednej sztuki (One Piece Flow),
 • Poprawa wydajności i produktywności – formułowanie celów produkcyjnych w oparciu o karty pracy standardowej.

4. Klasyfikacja metod badania czasu pracy:  

 • Metody sumaryczne vs. analityczne,
 • Normowanie sumaryczne – porównawcze, szacunkowe i statystyczne,
 • Normowanie analityczne – badawcze i obliczeniowe,
 • Technika analityczno-obliczeniowa,
 • Wybór metody normowania czasu pracy.

5. Chronometraż:

 • Przygotowanie chronometrażu,
 • Obserwacja i pomiary: ciągłe, nieciągłe (wyrywkowe), sprzężone, cykliczne,
 • Opracowanie wyników,
 • Chronometraż bez i z oceną czasu wykonania czynności,
 • Pomiar pracy – ćwiczenia.

6. Metoda prób losowych - migawkowa: 

 • Badanie procesu – konsultacja i identyfikacja czynności,
 • Studium wstępne – losowe obserwacje, formularz do zbierania danych, ustalenie docelowej liczby obserwacji dla uzyskania pożądanego poziomu dokładności,
 • Badanie pełne – losowe obserwacje przez reprezentatywny okres, kalkulacja udziałów procentowych czynności, kalkulacja dokładności oszacowania udziałów procentowych,
 • Karta pracy metodą migawkową.

7. Fotografia dnia pracy: 

 • Fotografia indywidualna,
 • Fotografia grupowa,
 • Fotografia trasowa,
 • Budowa arkusza rejestracyjnego do obserwacji czasu pracy metodą fotografii dnia pracy.

8. Technika analityczno-obliczeniowa:

 • Zastosowanie w normowaniu,
 • Ryzyko błędu normowania metodą szacowania,
 • Porównywanie z wykorzystaniem istniejących normatywów.

9. Technika analityczno-obliczeniowa wg. normatywów elementarnych (synteza mikronormatywów MTM-X):

 • Opis stanowiska i wykonywanych czynności,
 • Rozkładanie pracy na ruchy elementarne,
 • Schematy obliczeniowe dla różnych typów produkcji,
 • Karta normowania czasu metodą syntezy mikroruchów MTM-X.

10. Wykorzystanie norm czasowych do planowania zasobów organizacji: 

 • Planowanie zapotrzebowania na zasoby ludzkie i techniczne,
 • Wskaźniki wyrównania obciążeń operacji i komórek produkcyjnych,
 • Zarządzanie efektywnością w obszarze czasu pracy. 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (8 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)

SYLWETKA TRENERA

Praktyk zarządzania produkcją, konsultant i trener. Przez wiele lat związany z branżą produkcji wód mineralnych: samodzielny specjalista w Nałęczowianka Sp. z o.o., dyrektor generalny i dyrektor zakładu w Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. (producent wody Cisowianka).

Specjalizuje się w:
•    zarządzaniu przedsiębiorstwami z wykorzystaniem narzędzi „lean management” i „lean manufacturing”,
•    zarządzaniu procesami biznesowymi w metodologii BPM,
•    zarządzaniu projektami w metodologii PMI,
•    zarządzaniu łańcuchem dostaw,
•    zakupach strategicznych,
•    wdrażaniu narzędzi informatycznych klasy ERP i MES,
•    planowaniu i harmonogramowaniu procesów produkcyjnych,
•    metodach AIAG: Effective Problem Solving, FMEA, 8D.
Dzięki swojemu doświadczeniu prowadzi zajęcia oparte na ćwiczeniach, dzięki czemu uczestnicy mogą nowo nabytą wiedzę sprawdzić w praktyce. Wśród uczestników prowadzonych przez niego szkoleń znaleźli się pracownicy firm: IBM Polska (oddział Wrocław i Katowice), MAN Trucks Polska Niepołomice, MAN Bus Polska Starachowice, Volvo Polska Wrocław, Zasada Group, Gates Polska, Delphi Polska Ostrów Wlkp., Faurecia, Schneider Electric Polska, Telefonika S.A., PZL Rzeszów, Kompozyty Sp. z o.o., Adient Polska, Sanhua Aweco, Maflow, Indesit Polska, GATX Polska, Mahle Polska, Arcelor Mittal Polska, Grupa Nowy Styl, BAS Polska, C+N Polska, Maquet Polska, Sonoco Polska, Huta Stalowa Wola, Alstom i wielu innych.
Przeprowadzone ok. 200 godzin szkolenia z ww. zakresu.Wybierz termin szkolenia

cena 2 000,00 zł netto/os *

* Przy zgłoszeniu 3 i więcej osób 1900,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane