• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie MTM (Methods Time Measurement) w normowaniu czasów czynności

szkolenie otwarte/zamknięte

Poznanie koncepcji MTM-1 na poziomie pozwalającym określić potrzeby dla stosowania koncepcji w zakładzie - zakresu implementacji metody, poznanie metod analizy danych i problemów.

PRZEDMIOT SZKOLENIA: 

Zapoznanie uczestników z możliwościami stosowania metodologii MTM-1. Pierwsza metoda normatywów elementarnych, polegająca na wyznaczeniu dla każdego ruchu czasu jego trwania, została stworzona przez Segura (USA) już w latach 1920-1930. Od tego czasu metoda przeszła szereg zmian, była badana i sprawdzana przez różne osoby oraz instytucje. Metody normatywów elementarnych polegają na odpowiednim zestawieniu w tablicach wyodrębnionych i dokładnie określonych elementów pracy człowieka, którym przyporządkowane są wartości czasu ich trwania w zależności od różnych parametrów wykonywania pracy. Za pomocą elementów pracy można odtworzyć lub zaprojektować przebieg dowolnego cyklu pracy ręcznej i maszynowo-ręcznej (produkcja, serwis, mechanika, logistyka, usługi, czynności bazowe powtarzalne) oraz ustalić czas trwania tej pracy przez zsumowanie normatywnych wartości czasu odpowiadających tym elementom. Wartości czasu odczytuje się z tablic i wpisuje obok symboli elementów podstawowych pracy. 

KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE STOSOWANIA METODY MTM: 

 • Możliwość przeprowadzenia bardzo szczegółowej analizy pracy tak samo prawdziwej dla procesów istniejących jak i przewidywanych w przyszłości, prac projektowych,
 • Proste zasady oznaczania ruchów,
 • Prawdziwość danych (wieloletnie testowanie i sprawdzanie metody),
 • Poprawa technologii, organizacji pracy, jakości i ułatwiony instruktaż pracowników,
 • Przekazanie wiedzy i metod na temat zwiększania efektywności (minimalizacja strat w procesie),
 • Nabycie przez uczestników wiedzy na temat zarządzania procesem,
 • zapoznanie uczestników szkolenia z metodami usprawniania stanowisk metodą MTM,
 • Praktyczne przećwiczenie metod mapowania i mierzenia procesu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Poznanie koncepcji MTM-1 na poziomie pozwalającym określić potrzeby dla stosowania koncepcji w zakładzie - zakresu implementacji metody,
 • Poznanie metod analizy danych i problemów,
 • Umiejętność powiązania programu MTM ze strategią przedsiębiorstwa/wydziału/działu,
 • Skuteczne wspieranie i nadzór nad pracą zespołów projektowych (wdrożeniowych),
 • Przełamanie obaw i lęków osób zaangażowanych we wdrożenie normowania MTM.

METODY SZKOLENIA:

 • Dyskusja na przykładach,
 • Prezentacja multimedialna,
 • Warsztaty i ćwiczenia praktyczne,
 • Studium przypadku.

PROGRAM SZKOLENIA: MTM w normowaniu czasów czynności

1. Wstęp do MTM:

 • problemy mierzenia pracy ludzkiej,
 • powstawanie i rozwój metody MTM,
 • ogólna charakterystyka metody MTM, przykłady stosowania, jednostki.

2. Elementy pracy kończyn górnych - omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania.
3. Elementy pracy oczu - omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania.
4. Elementy pracy ciała i kończyn dolnych - omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania.
5. Praca jednoczesna obu rąk, ruch pokryty i pokrywający.
6. Praktyczne stosowanie metody MTM:

 • zaprojektowanie, wykonanie, analiza i ocena całościowej analizy MTM na przykładach, ćwiczeniach i studium przypadku przygotowanym przez prowadzącego.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni  (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)Wybierz termin szkolenia

cena 2 100,00 zł netto/os *

* Przy zgłoszeniu 3 i więcej osób 2000,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane