Szkolenie MTM (Methods Time Measurement) w normowaniu czasów czynności

szkolenie otwarte/zamknięte

poznanie koncepcji MTM-1 na poziomie pozwalającym określić potrzeby dla stosowania koncepcji w zakładzie - zakresu implementacji metody, poznanie metod analizy danych i problemów,

Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami stosowania metodologii MTM-1. Pierwsza metoda normatywów elementarnych, polegająca na wyznaczeniu dla każdego ruchu czasu jego trwania, została stworzona przez Segura (USA) już w latach 1920-1930. Od tego czasu metoda przeszła szereg zmian, była badana i sprawdzana przez różne osoby oraz instytucje. Metody normatywów elementarnych polegają na odpowiednim zestawieniu w tablicach wyodrębnionych i dokładnie określonych elementów pracy człowieka, którym przyporządkowane są wartości czasu ich trwania w zależności od różnych parametrów wykonywania pracy. Za pomocą elementów pracy można odtworzyć lub zaprojektować przebieg dowolnego cyklu pracy ręcznej i maszynowo-ręcznej (produkcja, serwis, mechanika, logistyka, usługi, czynności bazowe powtarzalne) oraz ustalić czas trwania tej pracy przez zsumowanie normatywnych wartości czasu odpowiadających tym elementom. Wartości czasu odczytuje się z tablic i wpisuje obok symboli elementów podstawowych pracy. Korzyści płynące ze stosowania metody MTM:
 
 •     możliwość przeprowadzenia bardzo szczegółowej analizy pracy tak samo prawdziwej dla procesów istniejących jak i przewidywanych w przyszłości, prac projektowych,
 •     proste zasady oznaczania ruchów,
 •     prawdziwość danych (wieloletnie testowanie i sprawdzanie metody),
 •     poprawa technologii, organizacji pracy, jakości i ułatwiony instruktaż pracowników. 
 •     przekazanie wiedzy i metod na temat zwiększania efektywności (minimalizacja strat w procesie),
 •     nabycie przez uczestników wiedzy na temat zarządzania procesem,
 •     zapoznanie uczestników szkolenia z metodami usprawniania stanowisk metodą MTM,
 •     praktyczne przećwiczenie metod mapowania i mierzenia procesu.
 
Korzyści dla uczestników
 
 •     poznanie koncepcji MTM-1 na poziomie pozwalającym określić potrzeby dla stosowania koncepcji w zakładzie - zakresu implementacji metody,
 •     poznanie metod analizy danych i problemów,
 •     umiejętność powiązania programu MTM ze strategią przedsiębiorstwa/wydziału/działu,
 •     skuteczne wspieranie i nadzór nad pracą zespołów projektowych (wdrożeniowych),
 •     przełamanie obaw i lęków osób zaangażowanych we wdrożenie normowania MTM.
 
Metody szkolenia
 •     dyskusja na przykładach,
 •     prezentacja multimedialna,
 •     warsztaty i ćwiczenia praktyczne,
 •     studium przypadku.
 
Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych - 2 dni


PROGRAM  SZKOLENIAPROGRAM  SZKOLENIA

1. Wstęp do MTM:
•            problemy mierzenia pracy ludzkiej,
•            powstawanie i rozwój metody MTM,
•            ogólna charakterystyka metody MTM, przykłady stosowania, jednostki.
2. Elementy pracy kończyn górnych - omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania
3. Elementy pracy oczu - omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania
4. Elementy pracy ciała i kończyn dolnych - omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania
5. Praca jednoczesna obu rąk, ruch pokryty i pokrywający.
6. Praktyczne stosowanie metody MTM:
•            zaprojektowanie, wykonanie, analiza i ocena całościowej analizy MTM na przykładach, ćwiczeniach i studium przypadku przygotowanym przez prowadzącego.

TRENER PROWADZĄCY:

▪ od ponad 10 lat aktywnie związany z organizacją i optymalizacją produkcji (najpierw jako praktykant w firmie konsultingowej, później jako freelancer),
▪ od 6 lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu Lean Manufacturing, zarówno dla odbiorców przemysłowych jak i akademickich (niemal 6 lat również jako wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu) w sumie ponad 800 godzin przeprowadzonych treningów,
▪ kilkanaście zrealizowanych projektów optymalizacyjnych (produkcja + usługi) w Polsce i za granicą,
▪ od 5 lat pracuje w dziale inżynieringu systemów bezpieczeństwa dla takich klientów jak Audi, BMW i Daimler,
▪ absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.Wybierz termin szkolenia

cena 2190,- netto/os *

* Powyżej 2 osób cena za osobę wynosi 2090,- netto/os

Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane