• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenia Zagadnienia prawne w zarządzaniu instytucją

Wyszukiwarka szkoleń

Szkolenie
Termin od - do
Otwarte
Otwarte
Online
Online
Miasto
E-doręczenia
990,00 zł

E-doręczenia

Od 10 grudnia 2023 r. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz związki metropolitalne, jak również samorządowe zakłady budżetowe są...
- Warszawa
E-doręczenia - szkolenie...
890,00 zł

E-doręczenia - szkolenie online

Od 10 grudnia 2023 r. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz związki metropolitalne, jak również samorządowe zakłady budżetowe są...
- Online
- Online
Pisanie i redagowanie pism...
990,00 zł

Pisanie i redagowanie pism urzędowych

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy pracowników z zakresu poprawności językowej w mowie i piśmie. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani...
- Warszawa
Prawo zamówień publicznych
Szkolenie zamknięte

Prawo zamówień publicznych

Uczestnicy otrzymają wiedzę mi.in. na temat trybów udzielania zamówień publicznych, planowania zamówień, opisu przedmiotu zamówienia, zmian w...
Prawo podatkowe
Szkolenie zamknięte

Prawo podatkowe

Podczas szkolenia Uczestnik zapozna się z takimi zagadnieniami jak: podatki dochodowe i przychodowe; koszty i przychody w podatkach dochodowych;...
Zasady pomocy publicznej
Szkolenie zamknięte

Zasady pomocy publicznej

Szkolenie ma na celu omówienie zasad i regulacji udzielania pomocy publicznej. Wyjaśnia różnice między pomocą de minimis a pomocą publiczną....
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Szkolenie zamknięte

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny ? weryfikacja oraz kontrola udzielania pomocy publicznej i de minimis w ramach RPO oraz POWER
Zarządzanie długiem
Szkolenie zamknięte

Zarządzanie długiem w samorządzie

Szkolenie ma na celu uświadomienie pracownikom zagrożeń, które pojawiają się w zarządzaniu długiem oraz problemów związanych z utrzymaniem...