• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Ochrona danych osobowych po zmianach wprowadzonych przez RODO

szkolenie zamknięte

Szkolenie ma zadanie przedstawić uczestnikom nowe zasady przetwarzania danych osobowych po wprowadzeniu RODO.

ADRESACI SZKOLENIA

Osoby zajmujące się ochroną danych osobowych w firmach i jednostkach sektora publicznego, kierownicy jednostek, ABI lub potencjalni Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych.

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie ma zadanie przedstawić uczestnikom nowe zasady przetwarzania danych osobowych po wprowadzeniu RODO. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób należy zbierać dane osobowe, jak powinno się je chronić zarówno w systemie tradycyjnym jak i informatycznym. Jednym z elementów szkolenia będzie omówienie szczegółów dotyczących sposobu nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz szkolenia pracowników. Szkolenie ma za zadanie podnieść stan wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych zarówno w kwestii obecnie obowiązujących przepisów jak i po nowelizacji. Uczestnicy zapoznają się za obwiązującymi zasadami ochrony danych osobowych oraz projektowanymi zmianami w tym zakresie. Podczas szkolenie zostaną omówione kwestie związane z praktycznymi aspektami ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO. Po szkoleniu uczestnicy nabiorą umiejętność samodzielnego stworzenia wewnętrznych dokumentów bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych.PROGRAM SZKOLENIA: Ochrona danych osobowych po zmianach wprowadzonych przez RODO


1.    Zakres zmian wynikających z RODO. (wykład)
2.    Jak przygotować się do zmian w przepisach?
3.    Co musi znaleźć się w polityce bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi po nowelizacji. (wykład)
4.    Jak i kogo należy upoważnić do przetwarzani danych osobowych. (wykład)
5.    Obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe – projektowane zmiany. (wykład, ćwiczenia)
6.    Dane osobowe jako element zarządzania jakością w firmie. (wykład)
7.    Prawa osób, których dane dotyczą. Dane osobowe podstawowe i wrażliwe – zasady ochrony. (wykład)
8.    Czym jest prawo do bycia zapomnianym oraz prawo do przenoszenia danych. (wykład)
9.    Rola ABI i Inspektora Ochrony Danych Osobowych w jednostce. (wykład, ćwiczenia)
10.    Rola Inspektora Ochrony Danych Osobowych w jednostce. (wykład)
11.    Zakres obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych. (wykład)
12.    Pojęcie i znaczenie ADO po nowelizacji. (wykład)
13.    Bycie zapomnianym. (wykład)
14.    Dane osobowe pracowników po wprowadzeniu RODO. (wykład)
15.    Obowiązek informacyjny i zasady zbierania danych osobowych. (wykład, ćwiczenia)
16.    Omówienie zmian koniecznych do wprowadzenia w dokumentach wewnętrznych po wejściu w życie RODO. (wykład, ćwiczenia)
17.    Nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych. (wykład)
18.    Sankcje administracyjne, karne i cywilne za naruszenie zasad ochrony danych osobowych. (wykład).
19.    Pytania uczestników.Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?