Szkolenie Zarządzanie długiem w samorządzie

szkolenie zamknięte

Szkolenie ma na celu uświadomienie pracownikom zagrożeń, które pojawiają się w zarządzaniu długiem oraz problemów związanych z utrzymaniem równowagi finansowej w administracji publicznej.

CELE SZKOLENIA:

 •     Zapoznanie pracowników administracji publicznej z zagadnieniem oraz przebiegiem procesów, które dokonują się w             
      administracji publicznej,
 •     Ukazanie pułapek i zagrożeń, które pojawiają się w zarządzaniu długiem w administracji publicznej,
 •     Wyjaśnienie podstawowych problemów związanych z utrzymaniem równowagi finansowej w administracji publicznej.


PROGRAM SZKOLENIA:Zarządzanie długiem w samorządzie


1. Planowanie finansowe:

 •     założenia planowania wieloletniego,
 •     planowanie a prognozowanie wieloletnie,
 •     zdolność finansowa a zdolność kredytowa.

2. Równowaga finansowa, równowaga fiskalna, płynność finansowa.

3. Kierunki finansowania dłużnego:

 •     Kryteria oceny zdolności kredytowej JST,
 •     Uwarunkowania wyboru instrumentów dłużnych,
 •     Mechanizm pozyskiwania kredytów,
 •     Kryteria wyboru banków lub instytucji,
 •     Rodzaje kredytów oferowanych przez banki komercyjne,
 •     Pozyskiwanie kredytów w instytucjach międzynarodowych.

4. Zarządzanie długiem:

 •     Polityka zarządzania długiem,
 •     Budowa scenariuszy finansowania i prognozowania długu,
 •     Zasady zarządzania długiem,
 •     Rodzaje ryzyka, miary i elementy zarządzania,
 •     Zarządzanie długiem potencjalnym.


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane