Szkolenie ZASADY POMOCY PUBLICZNEJ

szkolenie zamknięte

Szkolenie ma na celu omówienie zasad i regulacji udzielania pomocy publicznej. Wyjaśnia różnice między pomocą de minimis a pomocą publiczną. Wskazuje zalety stosowania pomocy de minimis.


CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 1 dzień (8 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

ZAKRES SZKOLENIA*

 • PRAWO REGULUJĄCE UDZIELANIE POMOCY PUBLICZNEJ
 • ZASADY UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ
 • ZASADA WARUNKOWEJ DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ
 • WYJĄTKI OD ZAKAZU UDZIELENIA POMOCY PUBLICZNEJ
 • POMOC PUBLICZNA W DOTACJACH A W INSTRUMENTACH ZWROTNYCH
 • POMOC DE MINIMIS A POMOC PUBLICZNA – ZALETY STOSOWANIA POMOCY DE MINIMIS
 • ZASADA KUMULACJI POMOCY DE MINIMIS
 • KWALIFIKOWALNE WYDATKI PRZY POMOCY PUBLICZNEJ
 • POMOC PUBLICZNA UDZIELANA PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY
 • POMOC PUBLICZNA UDZIELANA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 • POMOC PUBLICZNA UDZIELANA W SPECJALNYCH STREFACH EKONOMICZNYCH

*SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA UDOSTĘPNIANY NA ŻYCZENIE KLIENTA
"


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?