• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Zasady pomocy publicznej

szkolenie zamknięte

Szkolenie ma na celu omówienie zasad i regulacji udzielania pomocy publicznej. Wyjaśnia różnice między pomocą de minimis a pomocą publiczną. Wskazuje zalety stosowania pomocy de minimis.

ZAKRES SZKOLENIA: Zasady pomocy publicznej

Prawo regulujące udzielanie pomocy publicznej.

Zasady udzielania pomocy publicznej.

Zasada warunkowej dopuszczalności pomocy publicznej.

Wyjątki od zakazu udzielenia pomocy publicznej.

Pomoc publiczna w dotacjach a w instrumentach zwrotnych.

Pomoc de minimis a pomoc publiczna – zalety stosowania pomocy de minimis.

Zasada kumulacji pomocy de minimis.

Kwalifikowalne wydatki przy pomocy publicznej.

Pomoc publiczna udzielana przez powiatowe urzędy pracy.

Pomoc publiczna udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego.

Pomoc publiczna udzielana w specjalnych strefach ekonomicznych.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień (8h szkoleniowe, 1h szkoleniowa = 45 minut).

*SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA UDOSTĘPNIANY NA ŻYCZENIE KLIENTASzukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane