• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Analiza systemów pomiarowych wg VDA 5

szkolenie zamknięte

Uczestnik przećwiczy obliczanie najczęściej stosowanych wskaźników (np. R&R, podstawowe miary niepewności pomiarów) oraz zapozna się z przykładami przeprowadzanych analiz systemów pomiarowych.

SZKOLENIE OBEJMUJE ZAKRESEM

- teorię z podstawowych metod analizy systemu pomiarowego w zgodzie z VDA5
- praktyczne ćwiczenia z zakresu obliczania najczęściej stosowanych wskaźników (np. R&R, podstawowe miary niepewności pomiarów)
- przykłady przeprowadzanych analiz systemów pomiarowych

SZKOLENIE MOZE BYC PRZEPROWADZONE Z WYKORZYSTANIEM

a) Kalkulatora
b) Excela (wymagana znajomość podstawowych formuł i wykresów)
c) Minitaba (zalecane)
d) Oprogramowania wybranego przez Klienta


PROGRAM SZKOLENIA: Analiza systemów pomiarowych wg VDA 5


1. Wprowadzenie do analizy systemów pomiarowych  
- Pomiar, proces i SPC. Po co jest analiza systemu pomiarowego?
- Podstawowa terminologia
- Porównanie wymagań norm MSA VDA5 i AIAG

2. Podstawy oceny własności systemu pomiarowego  
- Podstawowe miary opisujące system pomiarowy (np. MPE, RE)
- Obciążenie pomiaru (bias)
- Liniowość i stabilność
- Powtarzalność i odtwarzalność systemu pomiarowego
- Wyznaczanie niepewności systemu pomiarowego
- Jakość systemu pomiarowego i procesu pomiarowego
- Określanie budżetu niepewności pomiarowej
- Wykorzystanie diagramu Ishikawy do opisu źródeł zmienności systemu pomiarowego,  szukania metod jego ulepszenia, wyboru metod analiz
- ćwiczenia

3. Podstawowe metody analizy systemu pomiarowego dla danych ciągłych
- Procedury (I, II, II) analizy systemu pomiarowego
- Rodzaje analiz (A i B)
- Analizy błędu pomiarowego przy wpływie różnych czynników (operatorzy, różny sprzęt pomiarowy, temperatura)
- Analiza R&R: metoda rozstępów, metoda średnich i rozstępów, metoda ANOVA
- Wskaźniki np. %EV, %AV, %R&R, %PV, i ich interpretacja
- Kryteria akceptowalności systemów wg norm VDA + porównanie z AIAG
- Wyznaczanie wskaźników zdolności systemu pomiarowego (Cg, Ckg) i ich interpretacja

4. Analizy R&R
- Ćwiczenie R&R
- Praca indywidualna i grupowa: ćwiczenie analiz, wyciąganie wniosków, interpretacja

5. Omówienie przykładowych analiz R&R
- Przykłady pozytywne i negatywne
- Dyskusja z grupą

CZAS TRWANIA SZKOLENIA - 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 min.)


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane