• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Audit procesu wg VDA 6.3- szkolenie on-line

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze standardem opisującym metodę prowadzenia auditu w przemyśle motoryzacyjnym, który w grudniu 2016 roku został zaktualizowany i zoptymalizowany uwzględniając doświadczenia auditowe ostatnich lat. 

Audit procesu wg VDA6.3 (dla wyrobów materialnych), warsztaty szkoleniowe
Wydanie trzecie, grudzień 2016.

PROGRAM SZKOLENIA: Audit procesu wg VDA 6.3

1. Definicje, źródła wymagań, cele.
2. Ulokowanie audytu procesu w standardzie jakości przemysłu motoryzacyjnego
3. Zakres stosowania audytu procesu.
4. Identyfikacja ryzyk procesu – model żółwia, ćwiczenia.
5. Kwalifikacje audytorów – wymagania minimalne.
6. Kodeks audytora.
7 Przebieg audytu procesu:
7.1 Program audytów/zlecenie audytu, ćwiczenia,
7.2 Przygotowanie, ćwiczenia,
7.3 Realizacja: omówienie wybranych pytań z katalogów P2 – P7, przykłady rozszerzeń katalogów pytań o specyficzne wymagania Klienta, ćwiczenia,
7.4 Ocena, ćwiczenia,
7.5 Prezentacja wyników: omówienie raportu VDA Analysis Tools oraz raportu excelowego, ćwiczenia,
7.6 Działania poaudytowe i zakończenie.
8 Analiza potencjału:
8.1 Definicje,
8.2 Katalog pytań: lista pytań z katalogów P2 – P7,
8.3 Ocena, ćwiczenia,
8.4 Klasyfikacja łączna, ćwiczenia,
8.5 Interpretacja wyników,
8.6 Prezentacja wyników: omówienie raportu VDA Analysis Tools oraz omówienie raportu excelowego.
9. Podsumowanie, pytania.


CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 min.)


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane