Szkolenie Audit procesu wg VDA 6.3 - szkolenie on-line

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze standardem opisującym metodę prowadzenia auditu w przemyśle motoryzacyjnym, który w grudniu 2016 roku został zaktualizowany i zoptymalizowany uwzględniając doświadczenia auditowe ostatnich lat. 

Audit procesu wg VDA6.3 (dla wyrobów materialnych), warsztaty szkoleniowe
Wydanie trzecie, grudzień 2016
PROGRAM SZKOLENIA
1. Definicje, źródła wymagań, cele
2. Ulokowanie audytu procesu w standardzie jakości przemysłu motoryzacyjnego
3. Zakres stosowania audytu procesu
4. Identyfikacja ryzyk procesu – model żółwia, ćwiczenia
5. Kwalifikacje audytorów – wymagania minimalne
6. Kodeks audytora
7 Przebieg audytu procesu
7.1 Program audytów / zlecenie audytu, ćwiczenia
7.2 Przygotowanie, ćwiczenia
7.3 Realizacja: omówienie wybranych pytań z katalogów P2 – P7, przykłady rozszerzeń katalogów pytań o specyficzne wymagania Klienta, ćwiczenia
7.4 Ocena, ćwiczenia
7.5 Prezentacja wyników: omówienie raportu VDA Analysis Tools oraz raportu excelowego, ćwiczenia
7.6 Działania poaudytowe i zakończenie
8 Analiza potencjału
8.1 Definicje
8.2 Katalog pytań: lista pytań z katalogów P2 – P7
8.3 Ocena, ćwiczenia
8.4 Klasyfikacja łączna, ćwiczenia
8.5 Interpretacja wyników
8.6 Prezentacja wyników: omówienie raportu VDA Analysis Tools oraz omówienie raportu excelowego
9. Podsumowanie, pytaniaSzukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?