• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest poznanie wymagań i interpretacji norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS/ISO 45001:2018 oraz poznanie wytycznych do audytowania systemów zarządzania zgodnie z normą ISO 19011.

PROGRAM SZKOLENIA: Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS/ISO 45001:2018

1. Podstawowe zasady integrowania systemów zarządzania.

2. Wymagania i interpretacja norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 – analiza porównawcza.
    • Kontekst organizacji
    • Przywództwo
    • Planowanie
    • Wsparcie
    • Działania operacyjne
    • Ocena efektów działania
    • Doskonalenie

3.  Wytyczne do audytowania systemów zarządzania w/g normy ISO 19011.
    • Podstawowa terminologia z zakresu audytowania
    • Rodzaje audytów i ich specyfika
    • Fazy auditu wewnętrznego – planowanie auditu
    • Metody i techniki prowadzenia audytów
    • Technika prowadzenia wywiadów audytowych
    • Raportowanie wyników auditu
    • Ocena i raportowanie niezgodności
    • Komunikacja interpersonalna podczas auditu

4.  Zakończenie szkolenia – egzamin.
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 3 dni (24h szkoleniowe, 1h szkoleniowa= 45 minut)


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane