• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Integracja i interpretacja systemu zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, OHSAS/ISO 45001:2018

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest analiza porównawcza oraz ukazanie podobieństw i różnic w zakresie norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS/ISO 45000:2018.

PROGRAM SZKOLENIA: Integracja i interpretacja systemu zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS/ISO 45001:2018


1. Podstawowe zasady integrowania systemów zarządzania.

2. Wymagania i interpretacja norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS/ISO 45001:2018 – analiza porównawcza.
    • Kontekst organizacji
    • Przywództwo
    • Planowanie
    • Wsparcie
    • Działania operacyjne
    • Ocena efektów działania
    • Doskonalenie

3.  Podobieństwa i różnice ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS/ISO 45001:2018

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 1 dzień (8h szkoleniowych, 1h szkoleniowa= 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?