Szkolenie Integracja i interpretacja systemu zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, OHSAS/ISO 45001:2018

szkolenie zamknięte

Wymagania i interpretacja norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS/ISO 45000:2018 ? analiza porównawcza.Podobieństwa i różnice ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS/ISO 45000:2018


CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 1 DZIEŃ  (8 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)


1. Podstawowe zasady integrowania systemów zarządzania.

2. Wymagania i interpretacja norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS/ISO 45001:2018 – analiza porównawcza.
• Kontekst organizacji
• Przywództwo
• Planowanie
• Wsparcie
• Działania operacyjne
• Ocena efektów działania
• Doskonalenie

3.  Podobieństwa i różnice ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS/ISO 45001:2018


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?