• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Interpretacja wymagań normy ISO 14001:2015

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest wprowadzenie do systemu zarządzania środowiskowego, omówienie wymagań normy ISO 14001:2015, ocena przyczyn niezgodności i definiowanie działań doskonalących.

PROGRAM SZKOLENIA: Interpretacja wymagań normy ISO 14001:2015

1. Wymagania normy ISO 14001:2015 ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:
    a. Specyficzne pojęcia i definicje
    b. Aspekty środowiskowe i ich identyfikacja oraz ocena
    c. Sterowanie operacyjne i gotowość na awarie
    d. Identyfikacja wymagań prawnych i ocena zgodności
 
2. Ćwiczenia i warsztaty
 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień (8h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?