• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Delegowanie zadań, ocena i rozwijanie samodzielności pracowników PUP

szkolenie zamknięte

DELEGOWANIE ZADAŃ, OCENA I ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI PRACOWNIKÓW PUP. Celem warsztatu jest przekazanie szkolonym usystematyzowanej wiedzy z zakresu psychologii motywowania i delegowania zadań.

Kluczem do sukcesu lidera jest umiejętność zmieniania zastanych okoliczności,
a nie wykorzystanie formalnej władzy i nowego tytułu.

Kenneth Blanchard
UCZESTNICTWO W WARSZTATACH UMOŻLIWI REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH CELÓW:
 • Diagnozę własnego potencjału kierowniczego.
 • Doskonalenie współpracy i integracja zespołu.
 • Wykorzystanie różnorodności podwładnych do osiągania celów
 • Zwiększenie psychologicznych umiejętności menedżera.
 • Poprawę umiejętności delegowania.
 • Unikania błędów komunikacyjnych
 • Poprawę umiejętności oceny pracowników.
 • Konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.
 • Poznanie psychologicznych aspektów procesu wprowadzania zmian


PROGRAM SZKOLENIA: Delegowanie zadań, ocena i rozwijanie samodzielności pracowników PUP

KIEROWNIK PUP - LIDER, PRZYWÓDCA, MENEDZER

 • Realizm i odwaga
 • Wolność a odpowiedzialność, czyli nie zakuwaj się sam w kajdany
 • Siła zaangażowania
 • Strategia czy działanie
 • Siła lenistwa

JAK WYKORZYSTAĆ WŁADZĘ DLA WZROSTU EFEKTYWNOŚCI?

 • Czym jest władza?
 • Paradygmaty sukcesu współczesnego menedżera
 • Role i modele przywódcze
 • Style kierowania
 • Tajemnice i sztuka motywowania

SOCJOTECHNIKA CZY SKUTECZNOŚĆ – KOMUNIKACJA W PRZYWÓDZTWIE

 • Techniki skutecznego porozumiewania się
 • Komunikacja zarządcza
 • Bariery komunikacyjne
 • Skuteczna komunikacja hierarchiczna

SZTUKA SŁOWA

 • rozmowa w relacji zwierzchnik – podwładny
 • kultura dyskusji, wypowiedzi
 • język rozmówcy
 • wykorzystanie walorów językowych
 • tempo, intonacja, siła, akcentowanie
 • jak reagować na gafy, wpadki i przejęzyczenia
 • Sztuka aktywnego słuchania
 • kiedy prawdomówność oznacza brak taktu?
 • Jak prawić i przyjmować komplementy  

SZTUKA GESTU – KOMUNIKACJA NIEWERBALNA W OCENIE I DELEGOWANIU

 • Strefy odległości w kontaktach interpersonalnych
 • charyzma, osobowość i kompetencja
 • postawy i gestykulacja jako emocjonalne sposoby przekazywania treści
 • postawy akceptujące, postawy negujące

ISTOTA ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH  DELEGOWANIU

 • Co oznacza w praktyce bycie asertywnym liderem?
 • Sprowadzanie rozmowy z pracownikiem z poziomu emocjonalnego do poziomu społecznego czyli partnerskiego
 • Feedback pozytywny i negatywny
 • Konstruktywne wyrażanie opinii

UMIEJĘTNOŚĆ ODPOWIEDNIEGO DELEGOWANIA OBOWIĄZKÓW W ZESPOLE

 • delegowanie zadań pracownikom
 • jak i kiedy delegować zadania?
 • przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych
 • ustalanie kolejności zadań prowadzących do celu
 • elementy blokujące delegowanie zadań
 • techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań
 • monitoring i ocena wykonania zadania przez pracowników

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW – METODY FINANSOWE I POZAFINANSOWE

 • jakie czynniki i wartości motywują zespół produkcyjny do lepszej pracy?
 • zasady wynagrodzenia
 • jak ustalać system premii i nagród?
 • skuteczne metody okazywania uznania i aprobaty
 • umiejętność udzielania motywujących informacji zwrotnych
 • zasady konstruktywnej krytyki i pochwały
 • opracowanie indywidualnych planów motywowania pracowników
 • jak zapobiegać spadkowi motywacji w zespole produkcyjnym?
 • najczęściej popełniane błędy w motywacji pracowników

OCENA PRACOWNIKÓW

 • system ocen pracowniczych
 • proces oceny pracowniczej
 • planowanie – ustalenie celów, zadań kryterium oceny
 • zbieranie danych na temat ocenianego pracownika
 • rozmowa oceniająca
 • sprowadzanie rozmowy z pracownikiem z poziomu emocjonalnego do poziomu społecznego czyli partnerskiego
 • feedback pozytywny i negatywny
 • konstruktywne wyrażanie opinii

PERSWAZJA I WPŁYW W KIEROWANIU PRACOWNIKAMI

 • Techniki negocjacji menedżerskich
 • Zależności przestrzenne
 • Test indywidualnego stylu negocjacyjnego
 • Zasady wywierania wpływu w oparciu o współpracę
 • Porównanie stylów technik wywierania wpływu i negocjacji (kooperacyjny, rywalizacyjny, rzeczowy)
 • Najskuteczniejsze techniki wywierania wpływu na podwładnych
 • Techniki zadawania pytań i aktywne słuchanie
 • Sterowanie rozmową w kontaktach z podwładnym

JAK NAS WIDZĄ, CZYLI WIZERUNEK PRZEŁOŻONEGO

 • kreowanie własnego „teatru prezentacji”
 • trenowanie różnych form i gatunków wypowiedzi w prezentacji
 • kreowanie aktu prezentacji jako kreowanie siebie
 • lider jako retor
 • gesty wzmacniające i sugerujące
 • etykieta biznesowa  i savoir vivre w zarządzaniu ludźmi
 • Strefy odległości w kontaktach interpersonalnych
 • Typy uścisków dłoni i ich znaczenie
 • Jak uniknąć gafy

DRESS CODE - ELEGANCJA W UBIORZE - CO I KIEDY NOSIĆ?

 • Ubiór w biznesie – sztuka autoprezentacji
 • Prawidłowy dobór stroju i dodatków,
 • Fryzura, makijaż, biżuteria
 • Podstawowe uchybienia w wyglądzie kobiety,
 • Podstawowe uchybienia w wyglądzie mężczyzny.
 • Typy strojów i zasady ich doboru, wskazania elegancji
 • Dobór typu stroju w biznesie: business dress, business casual, casual; dodatki
 • Idealny ubiór do biura oraz na spotkania
 • Wskazówki dotyczące doboru stroju
 • Strój nieformalny czy ubranie wyjściowe?

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE OSOBAMI O RÓŻNYCH TYPACH OSOBOWOŚCI

 • Rozpoznawanie typów osobowościowych pracowników
 • Tworzenie skutecznych zespołów wykorzystujących synergię osobowości pracowników
 • Świadomość przewagi ograniczeń własnego typu osobowości
 • Motywowanie i dobór reakcji czterostrefowy model zachowań
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
 • Efektywne wywieranie wpływu i zarządzanie osobami o różnych typach osobowości

SYLWETKA TRENERA

Peak Performance Ekspert, psycholog biznesu, coach, trener, konsultant, rekruter i aktywny przedsiębiorca. Ponad 10 lat doświadczenia na stanowiskach wyższego szczebla zarządzania (sprzedaż/ marketing) w zagranicznych firmach działających w Polsce, 5 lat praktyki zawodowej w USA (szkolenia, psychologia stosowana - terapia, reklama), 13 lat doświadczenia w tworzeniu i prowadzeniu autorskich programów szkoleniowych w zakresie efektywności osobistej, zespołowej i organizacyjnej  oraz konsultingu (rekrutacja personelu, HR management, zarządzanie sprzedażą, systemy motywacyjne) i coachingu (executive/ business/ life). Unikalny, wysoce interaktywny styl pracy z Uczestnikami, doskonałe rozumienie specyfiki potrzeb Klienta i precyzyjne dostosowanie do nich programów. Dodatkowo - inspirowanie do przekraczania własnych ograniczeń z domieszką poczucia humoru, prowokacji i wskazywania na ważność kreatywności w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań i efektywności własnej.

Prywatnie zorientowany na maniakalne wspinanie się po wszelkiego rodzaju górach, ze szczególnym uwzględnieniem tych o charakterze skalistym. Pasjonat fotografii plenerowej i portretowej którego jedną z ambicji jest przygotowanie pełnej płytowej historii rocka progresywnego poczynając od wczesnych eksperymentów muzycznych Roberta Frippa w  King Crimson poprzez prog-legendy – ELP, Pink Floyd, Yes i Genesis a kończąc na ostatnich dokonaniach Airbag, Anathema, Porcupine Tree, Dream Theatre, Pendragon i wielu im  podobnych. Stawiający na aktywność fizyczną rowerzysta, siatkarz, pływak i tenisista stołowy.

Programowo walczący w codziennej pracy z frazami: „Niemożliwe”/ „Nierealne” i „To się nie może udać”.

LISTA KLIENTÓW ZAWIERA M.IN.:

    ABB
    PGNiG
    NBP
    Telekomunikacja Polska S.A (Orange Polska)
    Zarząd Lasów Państwowych
    Zakład Ubezpieczeń Społecznych
    Wojewódzki Urząd Pracy
    Nordea Bank Polska S.A.
    Kinnarps Polska
    Poczta Polska
    Philip Morris Poland
    Interia.pl
    Siemens
    Tyco Poland
    Huta Zawiercie

 Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?