• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Doskonalenie metod i stanowisk pracy

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z tematyką podstaw filozofii Lean Manufacturing i Kaizen, podejścia procesowego w doskonaleniu i optymalizacji oraz standardów i pracy standaryzowanej.

PROGRAM SZKOLENIA: Doskonalenie metod i stanowisk pracy.


1. Wprowadzenie.
2. Podstawy filozofii Lean Manufacturing i Kaizen.
3. Podejście procesowe w doskonaleniu I optymalizacji.
4. Standard i praca standaryzowana.
5. Środowisko ciągłego doskonalenia.
6. Lider i zespół w ciągłym doskonaleniu.
7. Narzędzia ciągłego doskonalenia.
8. Warsztat.
9. Podsumowanie.
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA - 2 dni (16 h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 minut)
 Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane