• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Budowanie systemu szkoleń stanowiskowych wg TWI. Instrukcje i instruktaż

szkolenie zamknięte

Zadaniem szkolenia jest poprawa efektywności szkoleń pracowniczych na stanowisku pracy oraz eliminacja niezgodności instruktażowych podczas wdrażania pracownika do pracy na linii produkcyjnej.

PROGRAM SZKOLENIA: Budowanie systemu szkoleń stanowiskowych wg TWI. Instrukcje i instruktaż.


1. Wprowadzenie.
2. Rola i znaczenie instrukcji stanowiskowych
    a. Przeznaczenie instrukcji stanowiskowej;
    b. Charakterystyka instrukcji stanowiskowej;
    c. Interpretacja instrukcji przez operatora, audytora, kierownika, nowego pracownika.
3. Metodologia szkoleń pracowniczych (wg. TWI)
    a. Znaczenie szkoleń;
    b. Terminy szkoleń – gdzie i kiedy?;
    c. Sylwetka szkolącego;
    d. Podstawowe błędy szkolenia stanowiskowego.
4. Mity szkoleń instruktażowych
    a. Problem komunikacji;
    b. Problem interpretacji dokumentacji.
5. Praktyka ma znaczenie
    a. Warsztat praktyczny szkolenia;
    b. Podział obowiązków i odpowiedzialności szkolącego i szkolonego;
    c. Instrukcja stanowiskowa, w tym:
        - analiza błędów;
        - analiza interpretacji;
        - kto ma rację? Operator, lider, czy kierownik ?.
6. Trener stanowiskowy
    a. Rola i znaczenie;
    b. Zadanie czy karanie?;
    c. „Jestem trenerem”. Motywacja czy demotywacja?;
    d. Świadomość pracy trenera demotywatora.
7. Audyt świadomości personelu
    a. Kto powinien przeprowadzać weryfikację?;
    b. Czas i miejsce audytu;
    c. Informacja zwrotna.
8. Podsumowanie. Analiza wartości pracy trenera na stanowisku pracy.
a. Instrukcja czy instruktaż ? – ważność i znaczenie.
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 2 dni (16 h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 minut)
 Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane