• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Efektywne procesy logistyczne w nowoczesnym magazynie

szkolenie zamknięte

Szkolenie ma na celu poprawę jakości planowania i efektywności kosztowej w obszarze magazynu i zapasów, skrócenie cyklów realizacji zleceń i dostaw, wypracowanie rozwiązań umożliwiających ciągły wzrost efektywności magazynu poprzez doskonalenie głównych procesów.

CELE SZKOLENIA
• Zapoznanie uczestników z nowoczesnym rozumieniem funkcji magazynowania i tworzenia zapasów w organizacjach
• Stworzenie przez uczestników podstaw zarządzania efektywnością w obszarze magazynowania i zapasów (wybór wskaźników efektywności dla własnej organizacji)
• Wdrożenie uczestników do wykorzystania metod i technik umożliwiających optymalizację kosztów magazynowania

PROGRAM SZKOLENIA: Efektywne procesy logistyczne w nowoczesnym magazynie


I MODUŁ
ORGANIZACJA MAGAZYNU - ZASADY I PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ
• charakterystyka technologicznego procesu magazynowania
• organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie
• dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów
• wymagania przechowalnicze i ich wpływ na wybór urządzeń
PROCESY MAGAZYNOWE - PRZEGLĄD I PRZYKŁADY
• przyjęcie do magazynu
• składowanie
• kompletacja
• wydanie z magazynu
• inwentaryzacja
EFEKTYWNOŚĆ PROCESÓW MAGAZYNOWYCH
• wskaźniki i mierniki KPI
WARSZTAT - DOBRE PRAKTYKI MAGAZYNOWE I ICH MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA W KONKRETNYCH MAGAZYNACH
• omówienie dobrych praktyk z innych magazynów w zakresie procesów magazynowych i rozwiązań dotyczących składowania
• omówienie przykładów z magazynów  - ćwiczenie

II MODUŁ

DOSKONALENIE W MAGAZYNIE - WARSZTATY Z ZAKRESU WYSZUKIWANIA I ANALIZY MIEJSC Z POTENCJAŁEM DO USPRAWNIEŃ
• analiza danych liczbowych - zasady
• przykłady obliczeń analiza ABC, XYZ i CVA w magazynie
• wykorzystanie przestrzeni - przykład kalkulacji
• analiza efektywności procesów magazynowych - ćwiczenie
• niezawodność procesów magazynowych – analiza
• analiza i określenie zapotrzebowania na sprzęt transportowy

ORGANIZACJA MIEJSCA PRACY - 5 S I INNE NARZĘDZIA
• LEAN - zasady
• wykorzystanie 5S w magazynie
• korzyści z 5S
• przykłady zastosowania 5S w praktyce

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI
  • Struktura asortymentowa zapasu
  1. Różne typy zapasów - produkt/towar, "work-in-process", MRO
  2. Cele efektywnego zarządzania zapasami - główne wskaźniki efektywności dla zapasów KPI1
  3. Odpowiedzialność różnych Działów za poziom efektywności w zarządzaniu zapasami w organizacji w kontekście modeli MRP, MRPII i ERP - rola Działu Zakupów
  4. Analiza Pareto i ABC jako główne narzędzia do strukturalizacji i priorytetyzacji zapasów
    Analiza rentowności zapasów produkt/towar
• Zarządzanie cyklem uzupełnienia zapasu

1. Obliczanie optymalnych parametrów uzupełnienia zapasu
2. Zapas cykliczny i zapas bezpieczeństwa - minimalne i maksymalne poziomy zapasów
3. Zarządzanie Punktem Odnowy Zapasów ROP ("reordering point") - model Ekonomicznej Wielkości Dostawy EOQ
4. Cykle realizacji dostawy (średni i oczekiwany) i ich wpływ na politykę tworzenia zapasów
5. Obliczanie poziomu zapasu bezpieczeństwa - wskaźnik poziomu obsługi Klienta
• Główne metryki "benchmark" dla zarządzania zapasem

1. Wskaźniki realizacji, poziom obsługi Klienta, "stockouts"
2. Analiza Dostawców
3. Wskaźniki rotacji zapasów - co z nich wynika
4. Wskaźniki "turn/earn" i analiza rentowności dla SKU zapasu
5. Zapasy nadmierne i zapasy "martwe" - jak sobie z nimi radzić?
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA– 2 dni  (16h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 minut)


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane