Szkolenie Japońska kultura biznesu - również w trudnych sytuacjach reklamacyjnych

szkolenie zamknięte

Poznaj zasady obowiązujące w japońskich i chińskich firmach poznaj etykiety i kultury biznesu, z uwzględnieniem zasad prowadzenia negocjacji handlowych z Japończykami i Chińczykami.

Szkolenie realizowane w formule zamkniętej/ dedykowane. 

Kontakty z Japończykami i Chińczykami nie należą do najłatwiejszych i mogą rodzić wiele nieporozumień. Aby prowadzić biznes w Kraju Kwitnącej Wiśni i za Wielkim Murem potrzebna jest świadomość, otwartość dla różnic kulturowych, które nie muszą stanowić bariery
w kontaktach z przełożonymi, współpracownikami, dostawcami czy partnerami biznesowymi.

Głównym celem szkolenia  jest zrozumienie różnic kulturowych pomiędzy Polską a Japonią i Chinami w środowisku pracy, biznesie a w szczególności:
 • poznanie zasad obowiązujących w japońskich i chińskich firmach;
 • poznanie etykiety i kultury biznesu, z uwzględnieniem zasad prowadzenia negocjacji handlowych z Japończykami i Chińczykami;
 • poszukiwanie sposobów usprawnienia komunikacji i współpracy z japońskimi / chińskimi partnerami / zwierzchnikami;
 • poznanie japońskich technik obsługi klienta oraz kultury ciągłego doskonalenia (Japonia).
Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zgłębić wiedzę na temat:
 • współczesnej japońskiej i chińskiej gospodarki i barier wejścia na rynek lokalny;
 • zasad funkcjonowania przedsiębiorstw japońskich /chińskich;
 • japońskiej / chińskiej etykiety i kultury biznesu;
 • najważniejszych różnic kulturowych między Polską a Japonią i Chinami;
 • skutecznego prowadzenia negocjacji z Japończykami i Chińczykami;
 • efektywnego budowania relacji długoterminowych z kontrahentami japońskimi/chińskimi;
 • rozwiną umiejętność komunikacji międzykulturowej z uwzględnieniem norm zachowań i wartości istotnych w kulturze japońskiej / chińskiej.

PROGRAM SZKOLENIA: JAPOŃSKA KULTURA BIZNESU

Myślenie globalne w oparciu o lokalne wartości
 • Mapa kultur Erin Meyer – narzędzie łatwiejszego zrozumienia innych kultur.
 • Biznesowa kultura Polski i Japonii, rozpatrywana na 8 poziomach.
Jak budować długotrwałe relacje we współpracy z klientem japońskim? 
 • Jak analizować zagadnienia i wydarzenia z wielu różnych perspektyw? 
 • Różnice kulturowe a komunikacja w procesie obsługi klienta i reklamacji
 • Organizacja pracy, przebieg procesów i procedury w firmach klientów z Japonii.
 • Na co japoński klient zwraca uwagę przy współpracy? 
 • Ocena reprezentanta firmy jako podstawa do oceny firmy.
 • Jak zaprezentować się, aby zostać ocenionym jako lojalny i odpowiedzialny partner? 
 • Czego nie wolno robić i mówić podczas spotkania? Co tworzy negatywną aurę?
Prowadzenie spotkania biznesowego w Polsce i Japonii – wzorce i dobre praktyki.
 
Gdy klient prowadzi spotkanie… Gdy Ty prowadzisz…. POMOCNE SCENARIUSZE: 
 • Rozpoczęcie spotkania.
 • Powitanie.
 • Autoprezentacja. 
 • Sposoby motywującego przekazania celu spotkania. 
 • Ustalenie przebiegu spotkania. 
 • Kierowanie przebiegiem rozmowy. 
 • Zbieranie informacji od klienta.
 • Prezentacja firmy/ oferty/ produktu/ usług.
 • Zachęcanie do współpracy/ do swoich rozwiązań. 
 • Odpowiadanie na pytania i prowadzenie dyskusji. 
 • Techniki ustalania wspólnego stanowiska. 
 • Zakończenie spotkania. 
 • Podsumowanie ustaleń. 
 • Pożegnanie.
Codzienna komunikacja z klientem japońskim:
 • Sposoby przekonywania do własnych racji .
 • Jak rozmawiać o warunkach współpracy i pieniądzach? 
 • Techniki reagowania na obiekcje klienta.
Trudne sytuacje w prezentacji i techniki zaradcze: 
 • Jak odmawiać? 
 • Inne – konkretne case’y uczestników szkolenia zebrane podczas audytu i w trakcie szkolenia. 
Znaczenie i rola etykiety biznesowej w różnych kulturach: 
 • Etykieta w biznesie – Japonia (powitanie, przedstawianie się, tytułowanie, sztuka konwersowania, kontakt wzrokowy, mowa ciała) 
 • Zasady etykiety w korespondencji. 
 • Wizerunek biznesmena i profesjonalisty. Jak prezentować siebie i swoją firmę? 
 • Prowadzenie rozmów telefonicznych. 
 • Wskazówki, jak uniknąć gaf komunikacyjnych.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień (8h szkoleniowych, 1h = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane