Szkolenie JAPOŃSKA KULTURA BIZNESU - również w trudnych sytuacjach reklamacyjnych

szkolenie zamknięte

poznaj zasady obowiązujące w japońskich i chińskich firmachpoznaj etykiety i kultury biznesu, z uwzględnieniem zasad prowadzenia negocjacji handlowych z Japończykami i Chińczykami

Szkolenie realizowane w formule zamkniętej/ dedykowane. 

Czas trwania szkolenia:
1 dzień - 8h szkoleniowych

Kontakty z Japończykami i Chińczykami nie należą do najłatwiejszych i mogą rodzić wiele nieporozumień. Aby prowadzić biznes w Kraju Kwitnącej Wiśni i za Wielkim Murem potrzebna jest świadomość, otwartość dla różnic kulturowych, które nie muszą stanowić bariery
w kontaktach z przełożonymi, współpracownikami, dostawcami czy partnerami biznesowymi.

Głównym celem szkolenia JAPOŃSKA KULTURA BIZNESU jest zrozumienie różnic kulturowych pomiędzy Polską a Japonią i Chinami w środowisku pracy, biznesie a w szczególności:
 • poznanie zasad obowiązujących w japońskich i chińskich firmach
 • poznanie etykiety i kultury biznesu, z uwzględnieniem zasad prowadzenia negocjacji handlowych z Japończykami i Chińczykami
 • poszukiwanie sposobów usprawnienia komunikacji i współpracy z japońskimi / chińskimi partnerami / zwierzchnikami
 • poznanie japońskich technik obsługi klienta oraz kultury ciągłego doskonalenia (Japonia)
Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zgłębić wiedzę na temat:
 • współczesnej japońskiej i chińskiej gospodarki i barier wejścia na rynek lokalny
 • zasad funkcjonowania przedsiębiorstw japońskich /chińskich
 • japońskiej / chińskiej etykiety i kultury biznesu
 • najważniejszych różnic kulturowych między Polską a Japonią i Chinami
 • skutecznego prowadzenia negocjacji z Japończykami i Chińczykami
 • efektywnego budowania relacji długoterminowych z kontrahentami japońskimi / chińskimi
 • rozwiną umiejętność komunikacji międzykulturowej z uwzględnieniem norm zachowań i wartości istotnych w kulturze japońskiej / chińskiej

PROGRAM SZKOLENIA JAPOŃSKA KULTURA BIZNESU

Myślenie globalne w oparciu o lokalne wartości
 • Mapa kultur Erin Meyer – narzędzie łatwiejszego zrozumienia innych kultur
 • Biznesowa kultura Polski i Japonii, rozpatrywana na 8 poziomach
Jak budować długotrwałe relacje we współpracy z klientem japońskim? 
 • Jak analizować zagadnienia i wydarzenia z wielu różnych perspektyw? 
 • Różnice kulturowe a komunikacja w procesie obsługi klienta i reklamacji
 • Organizacja pracy, przebieg procesów i procedury w firmach klientów z Japonii
 • Na co japoński klient zwraca uwagę przy współpracy? 
 • Ocena reprezentanta firmy jako podstawa do oceny firmy 
 • Jak zaprezentować się, aby zostać ocenionym jako lojalny i odpowiedzialny partner? 
 • Czego nie wolno robić i mówić podczas spotkania? Co tworzy negatywną aurę?
Prowadzenie spotkania biznesowego w Polsce i Japonii – wzorce i dobre praktyki 
 
Gdy klient prowadzi spotkanie… Gdy Ty prowadzisz…. POMOCNE SCENARIUSZE 
 • Rozpoczęcie spotkania 
 • Powitanie 
 • Autoprezentacja 
 • Sposoby motywującego przekazania celu spotkania 
 • Ustalenie przebiegu spotkania 
 • Kierowanie przebiegiem rozmowy 
 • Zbieranie informacji od klienta 
 • Prezentacja firmy/ oferty/ produktu/ usług 
 • Zachęcanie do współpracy/ do swoich rozwiązań 
 • Odpowiadanie na pytania i prowadzenie dyskusji 
 • Techniki ustalania wspólnego stanowiska 
 • Zakończenie spotkania 
 • Podsumowanie ustaleń 
 • Pożegnanie
Codzienna komunikacja z klientem japońskim
 • Sposoby przekonywania do własnych racji 
 • Jak rozmawiać o warunkach współpracy i pieniądzach? 
 • Techniki reagowania na obiekcje klienta 
Trudne sytuacje w prezentacji i techniki zaradcze 
 • Jak odmawiać? 
 • Inne – konkretne case’y uczestników szkolenia zebrane podczas audytu i w trakcie szkolenia 
Znaczenie i rola etykiety biznesowej w różnych kulturach 
 • Etykieta w biznesie – Japonia (powitanie, przedstawianie się, tytułowanie, sztuka konwersowania, kontakt wzrokowy, mowa ciała) 
 • Zasady etykiety w korespondencji 
 • Wizerunek biznesmena i profesjonalisty. Jak prezentować siebie i swoją firmę? 
 • Prowadzenie rozmów telefonicznych 
 • Wskazówki, jak uniknąć gaf komunikacyjnych.
 
"


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?