Szkolenie Marketing terytorialny w samorządzie

szkolenie zamknięte

Przekazanie uczestnikom poszerzonej wiedzy na temat marketingu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości docierania do odbiorcy za pośrednictwem mediów społecznościowych.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 1 dzień (8 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Przekazanie uczestnikom poszerzonej wiedzy na temat marketingu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości docierania do odbiorcy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Usystematyzowanie wiedzy pracowników urzędu w zakresie funkcji informacyjnej i promocyjnej
oraz w zakresie organizacji wydarzeń promocyjnych.
Pokazanie, w jaki sposób optymalnie z korzystać z możliwości, które te media dają, kompletując bazę potencjalnych klientów i wprowadzając w życie skuteczną kampanię promocyjną.

ZAKRES SZKOLENIA*

  • POJĘCIE I CELE MARKETINGU TERYTORIALNEGO WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ MARKETINGU TERYTORIALNEGO
  • KREOWANIE WIZERUNKU REGIONU
  • SKUTECZNA STRATEGIA MARKETINGOWE W SOCIAL MEDIA
  • NARZĘDZIA POZWALAJĄCE NA PLANOWANIE I WDRAŻANIE STRATEGII
  • NARZĘDZIA NOWOCZESNEGO MARKETINGU
  • NOWE KANAŁY DOTARCIA DO ODBIORCY


*SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA UDOSTĘPNIANY NA ŻYCZENIE KLIENTASzukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?