• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Marketing terytorialny w samorządzie

szkolenie zamknięte

Przekazanie uczestnikom poszerzonej wiedzy na temat marketingu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości docierania do odbiorcy za pośrednictwem mediów społecznościowych.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 1 dzień (8 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

 Usystematyzowanie wiedzy pracowników urzędu w zakresie funkcji informacyjnej i promocyjnej
oraz w zakresie organizacji wydarzeń promocyjnych.
Pokazanie, w jaki sposób optymalnie z korzystać z możliwości, które te media dają, kompletując bazę potencjalnych klientów i wprowadzając w życie skuteczną kampanię promocyjną.


PROGRAM SZKOLENIA: Marketing terytorialny w samorządzie *

Pojęcie i cele marketingu terytorialnego wprowadzenie do zagadnień marketingu terytorialnego

Kreowanie wizerunku regionu

Skuteczna strategia marketingowe w social media

Narzędzia pozwalające na planowanie i wdrażanie strategii

Narzędzia nowoczesnego marketingu

Nowe kanały dotarcia do odbiorcy

*SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA UDOSTĘPNIANY NA ŻYCZENIE KLIENTASzukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane