• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Negocjacje- gry negocjacyjne

szkolenie zamknięte

Jest wiele rodzajów negocjacji, wiele klasyfikacji, technik, taktyk i strategii. Proces ten urósł do rangi sztuki i stało się tak nie bez powodu.

PROGRAM SZKOLENIA: Negocjacje- gry negocjacyjne

1. Postawa, nastawienie i kompetencje skutecznego negocjatora.

 • Pięć cech skutecznego negocjatora.
 • Mechanizmy psychologii i cyklu sukcesu (wewnętrzna gra psychologiczna negocjatora).
 • Sposoby kreowania wewnętrznej energii i motywacji negocjacyjnej.


2. Przygotowanie do negocjacji relacyjnych, opartych na wzajemnym szacunku partnerów.

 • Zrozumienie i stosowanie kluczowych kwestii psychologii negocjacji.
 • Harwardzki model negocjacyjny (wygrana-wygrana) – nastawienie na wzajemny szacunek, uczciwość i obustronne osiągnięcie korzyści (biznesowych i relacyjnych).
 • Proces negocjacji i kontr-intuicyjne podejście do procesu.
 • Kluczowe pojęcia i narzędzia negocjacyjne (potrzeby, interesy, lista zakupowa, LIMit negocjacyjny, BATNA, WATNA, miejsce i czas negocjacji, negocjowanie z grupą, inne).
 • Matematyka negocjacyjna: przygotowanie i wykorzystywanie liczb w negocjacjach.


3. Sondowanie, zrozumienie i kreowanie potrzeb partnera negocjacji.

 • Analiza interesów i stanowisk obu stron negocjacji.
 • Pojęcia: potrzeba, wartość, cecha, zaleta, korzyść oraz zarządzanie nimi w procesie negocjacji.
 • Rozróżnienie pozycji negocjacyjnej (targowanie) i potrzeby partnera (negocjowanie).
 • Sztuka zadawania odpowiednich pytań w negocjacjach.


4. Techniki negocjacji- zaawansowana komunikacja werbalna w negocjacjach.

 • Sztuka zadawania odpowiednich pytań w negocjacjach.
 • „Słowa klucze” i „czerwone flagi” w negocjacjach.
 • Kluczowe słowa i zwroty w negocjacjach – co oznaczają, których używać, a których unikać.
 • Język korzyści i język strat oraz związane z nimi modele komunikacyjne.


5. Zaawansowana komunikacja niewerbalna w negocjacjach.

 • Pięć złotych zasad efektywnej komunikacji niewerbalnej.
 • Autoprezentacja, budowanie wizerunku i wiarygodności w negocjacjach.
 • Efektywna praca głosem w trakcie negocjacji.
 • Skuteczne stosowanie języka ciała jako narzędzia przekonywania w negocjacjach.
 • Efektywne „czytanie” języka ciała partnera w negocjacjach.


6. Zarządzanie impasem i konfliktem w negocjacjach.

 • Przyczyny powstawania impasu i konfliktu w negocjacjach.
 • Sposoby identyfikacji „niebezpiecznych” sygnałów w negocjacjach.
 • Proces powstawania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych w negocjacjach (proces eskalacji i deeskalacji).
 • Proces oraz narzędzia przełamywania impasu i blokady w trakcie negocjacji.
 • Zarządzanie emocjami w trakcie negocjacji (własnymi oraz partnera negocjacji).


7. Gra negocjacyjna – praktyczne sprawdzenie zdobytych wiadomości

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni  (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?