• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Proces zakupowy i techniki negocjacji zakupowych

szkolenie zamknięte

Szkolenie umożliwia zwiększenie efektywności kosztowej w obszarze zakupów, poprawę jakości planowania i skrócenie cyklu realizacji zamówień oraz poprawę poziomu obsługi klienta.

CELE SZKOLENIA:

 • Zapoznanie Uczestników z nowoczesnym rozumieniem funkcji Zakupów i ról jakie ma do wypełnienia w organizacjach handlowych w kontekście "supply chain management",
 • Trening umiejętności negocjacyjnych na użytek procesu Zakupów.
 • Wprowadzenie do 9-etapowego modelu procesu Zakupów oraz modelu Pełnego Kosztu Własności TCO (Total Cost of Ownership) jako podstaw procesu decyzyjnego w obszarze zakupów,
 • Stworzenie przez uczestników podstaw zarządzania efektywnością w obszarze Zakupów (wybór wskaźników, tworzenie scorecards i dashboards dla Działu Zakupów we własnej organizacji),
 • Wdrożenie Uczestników do wykorzystania metod i technik umożliwiających optymalizację zarządzania zapasami.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Budowanie dobrych i trwałych relacji z Dostawcami,
 • Rozwój kompetencji negocjacyjnych
 • Poprawa jakości planowania w obszarze Zakupów,
 • Poprawa efektywności kosztowej (w obszarze Zakupów i Zapasów),
 • Skrócenie cyklów realizacji zleceń i dostaw,
 • Wzrost poziomu satysfakcji i lojalności Klientów,
 • Wypracowanie rozwiązań umożliwiających ciągły wzrost efektywności organizacji poprzez doskonalenie głównych procesów biznesowych.

PROGRAM SZKOLENIA: Proces zakupowy i techniki negocjacji zakupowych


Moduł I - "Nowoczesne Zakupy":

 • Miejsce Zakupów w nowoczesnej organizacji,
 • Zintegrowany łańcuch dostaw Supply Chain - najlepsze praktyki współpracy z Dostawcami,
 • Wykorzystywanie narzędzi e-procurement w procesie Zakupowym,
 • Piramida Skutecznego Partnerstwa we współpracy z Dostawcami – budowa zaufania, zarządzanie oczekiwaniami i honorowanie uzgodnień,
 • Pojęcie Pełnego Kosztu Własności TCO i jego rola w strategii Zakupów,
 • Analiza Pareto w identyfikowaniu obszarów optymalizacji,

Moduł II - "Kształtowanie współpracy z Dostawcami":

 • Rozumienie rynku Dostawców i ich strategii tworzenia cen (suppliers "pricing"),
 • W jaki sposób wypracować długotrwałą politykę zakupową?
 • Tworzenie mechanizmów oporu dla podnoszenia cen przez Dostawców,
 • Pomiar i ocena efektywności dla Dostawców - dobór technik i narzędzi,
 • Wykorzystanie macierzy Kraljic’ a - portfelowa metoda oceny sytuacji zakupowej,
 • Formalizacja współpracy zakupowej – zakupy kontraktowe, zarządzanie kontraktami, Work Breakdown Structure dla kontraktu.

Moduł III - "Techniki ewaluacji ceny":

 • Metody analizy cen,
 • Wytwarzanie mechanizmów konkurencji jako narzędzie obniżki ceny - podział wolumenu Zakupów,
 • Metody analizy kosztów - wyodrębnianie Składników Kosztowych,
 • Analiza typu "powinno kosztować".

Moduł IV - "Negocjacje w procesie Zakupów":

 • Kompetencje negocjacyjne w Dziale Zakupów,
 • Kluczowe czynniki sukcesu w negocjowaniu,
 • Definiowanie celów negocjacyjnych – własnych i Dostawcy,
 • Diagram celów negocjacyjnych i przestrzeń porozumienia ZOPA ("zone of possible agreement"),
 • Najlepsza alternatywa - BATNA ("best alternative to negotiated agreement"),
 • Negocjowanie kontraktu – obszary ryzyka,
 • Przygotowanie negocjacji - główne etapy procesu (10 etapów),
 • Ważność ceny/ ważność innych warunków współpracy
 • Proces negocjowania kontraktu – 10 etapów,
 • Taktyki i kontr taktyki negocjacyjne,
 • Techniki perswazji i wywieranie wpływu,
 • Negocjowanie w zespole,
 • Wybór typu kontraktu, najlepsze praktyki dla ustalenia warunków cenowych,
 • Działania post negocjacyjne – 10 etapów.
 CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni  (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane