• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Techniki sprzedaży- logika rozmów handlowych

szkolenie zamknięte

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze skutecznymi technikami sprzedaży.

PROGRAM SZKOLENIA: Techniki sprzedaży- logika rozmów handlowych

SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W SPRZEDAŻY

 • Świadoma budowa wizerunku - Kogo chcę pokazać.
 • Przełamywanie barier komunikacyjnych i łamanie stereotypowych zachowań.
 • Strategia oparta na Analizie Obszaru Rozmowy: lub Kosmetyczka – doradcą Klienta.

SKUTECZNY NEW BUSINESS

 • Strategia poszukiwania nowych Klientów.
 • Znaczenie aktywności w poszukiwaniu inwestycji i klientów.
 • „Nie” warunkowe i „nie” rozstrzygające. Kiedy Klient odmawia, a kiedy nie jest przekonany? Jak zmienić „nie” warunkowe na „tak”?

STRUKTURA PREZENTACJI HANDLOWEJ

 • Punkt wyjścia: Potrzeba czy produkt?
 • Trzy strategie układu treści w komunikacie do Klienta.
 • Prezentacja metodą P-CKMA (potrzeba – cecha – korzyść – mankament – argument).
 • Strategia BBC (3P).
 • Spójność i najważniejsze szczegóły decydujące o sukcesie rozmowy sprzedażowej.
 • Techniki radzenia sobie ze stresem i zarządzania konfliktem.
 • Dobór postaw prezentacyjnych do sytuacji oraz typu klienta.
 • Techniki wpływu społecznego podczas wizyty handlowej.
 • Zasady posługiwania się językiem perswazji i stosowanie słów kluczy.
 • Tajniki siły perswazji.
 • Wybrane techniki manipulacji w komunikacji językowej.

PRZYGOTOWANIE I WZBOGACENIE PREZENTACJI HANDLOWEJ

 • Cztery kluczowe pytania prezentacji.
 • Zdefiniowanie celu: Informacyjny, perswazyjny czy stymulacyjny?
 • Kluczowe informacje o odbiorcach.
 • Wybór treści: Kluczowe elementy.
 • Dobór skutecznej argumentacji do typu społecznego odbiorcy.
 • Techniki wzbogacania prezentacji: Środki retoryczne, wizualizacja, wykorzystanie zmysłów.
 • Czy trudno Ci mówić językiem słuchacza?
 • Sztuka prezentacji handlowej i budowa charyzmy.
 • Świadomy i nieświadomy poziom autoprezentacji.

PREZENTACJA HANDLOWA W PRAKTYCE

 • Postawa i komunikacja niewerbalna.
 • Tempo mówienia, natężenie głosu wykorzystywanie pauz.
 • Kontakt wzrokowy z audytorium.
 • Postawa ciała.
 • Gestykulacja.
 • Dynamika – ruch.
 • Zwracanie się do słuchaczy.
 • Pewność wypowiedzi.
 • Wygląd i dress code sprzedawcy.

NAWIĄZYWANIE KONTAKTU Z KLIENTEM

 • Znaczenie pierwszego wrażenia.
 • Rola indywidualnego podejścia do klienta.
 • Strategie otwarcia rozmowy i przełamywanie lodów.
 • Nawiązywanie kontaktu i podtrzymywania relacji.
 • Określenie i zrozumienie potrzeb klienta.

BUDOWANIE KLIMATU – NAKREŚLENIE SPOSOBÓW BUDOWANIA KLIMATU SRZEDAŻY

KONFLIKT W SPRZEDAŻY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE DODATKOWYCH PROFITÓW

 • Style rozwiązywania konfliktów – mini wykład i analiza testów uczestników.
 • Przedstawienie możliwych taktyk działania i komunikowania w sytuacji konfliktu.
 • Budowanie algorytmów najlepszych rozwiązań dla analizowanych trudnych sytuacji.

MAGIA SŁOWA W SPRZEDAŻY

 • Jak mówić, by wzbudzić zainteresowanie?
 • Jasność, precyzja i płynność wypowiedzi.
 • Zachowania językowe i figury retoryczne pozwalające na utrwalenie pozytywnego wizerunku.
 • Porozumienie z odbiorcami - stymulowanie aktywnego odbioru wypowiedzi
 • Pytania i odpowiedzi.
 • Radzenie sobie z trudnymi pytaniami.
 • Budowanie wizerunku profesjonalisty a odpowiadanie na pytania na które nie znamy odpowiedzi.
 • Jak reagować na: gafy, wpadki, przejęzyczenia?
 • Ćwiczenia bardziej asertywnego stylu wypowiedzi.

MAGIA GESTU, CZYLI MOWA CIAŁA W PROCESIE SPRZEDAZY I NEGOCJACJI

FINALIZACJA ROZMOWY

 • Standardowe sposoby finalizacji.
 • Nieszablonowe strategie finalizacji.
 • „Nie” warunkowe i „nie” rozstrzygające. Kiedy Klient odmawia, a kiedy nie jest przekonany? Jak zmienić „nie” warunkowe na „tak”?

TYPY KLIENTA – SPOSÓB SKUTECZNEJ OBSŁUGI

 • Rozpoznanie charakterystyki klienta.
 • Dopasowanie stylu do typu klienta.
 • Wpływ poprzez wartości klienta.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 DNI  (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?