• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Organizacja przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw

szkolenie zamknięte

Zapoznanie uczestników z koncepcją zarządzania łańcuchem dostaw oraz z nowoczesnymi koncepcjami wspomagającymi jej realizację.

 CZAS TRWANIA SZKOLENIA– 2 DNI  (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

CEL SZKOLENIA:

• Zapoznanie uczestników z koncepcją zarządzania łańcuchem dostaw oraz z nowoczesnymi koncepcjami wspomagającymi jej realizację.
• Zapoznanie uczestników ze skutecznymi metodami i narzędziami wykorzystywanymi w realizacji koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw i poszczególnych procesów logistycznych łańcuchu dostaw.
• Zapoznanie uczestników z podstawowymi metodami zarządzanie relacjami z partnerami w łańcuchu dostaw
• Zapoznanie uczestników z nowoczesnymi koncepcjami zarządzania łańcuchem dostaw oraz sprawniejszej i efektywniejszej współpracy z partnerami handlowymi.


PROGRAM SZKOLENIA: Organizacja przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw


1. Istota łańcuchów dostaw
 • Podstawowe pojęcia w zakresie łańcuchów dostaw
 • Cykl życia produktu w łańcuchu dostaw
 • Zintegrowane zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Korzyści i konflikty w zarządzaniu łańcuchem dostaw
 • Cele współpracy w łańcuchach dostaw.
2. Rola informacji i systemów informatycznych w zarządzaniu łańcuchem dostaw
 • System informacyjny przedsiębiorstwa
 • Analiza procesowa
 • Procedury logistyczne
3. Współpraca z dostawcami w łańcuchu dostaw
 • Podstawowe parametry kontroli współpracy z dostawcami
 • Metody oceny współpracy z dostawcami
 • Rola prognozowania i podstawowe metody
 • Strategie zakupowe i metody optymalizacji zapasów
4. Logistyczna obsługa klienta
 • Polityka obsługi klienta – podstawowe narzędzia
 • Controlling obsługi klienta
 • Zarządzanie relacjami z klientami – ECR
5. Strategie i narzędzia logistyczne w łańcuchu dostaw
 • Total Quality Management – TQM
 • Zarządzanie czasem – TBM, QR, JiT
 • Narzędzia logistyczne – benchmarking, outsourcing, controlling
6. Nowoczesne systemy wspomagające zarządzanie łańcuchami dostaw
 • Vendor Managed Inventory – VMI
 • Category Management – CM
 • Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment - CPFR


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?