Szkolenie Pierwsza pomoc przedmedyczna z wykorzystaniem fantomu

szkolenie zamknięte

Niezwłoczne udzielenie pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania krążenia jest kluczowe dla poszkodowanego. Szkolenia, w których wykorzystywany jest fantom do pierwszej pomocy, pomagają przełamać opór przed podjęciem reanimacji krążeniowo-oddechowej i pozwalają na poprawne przeprowadzenie podstawowych czynności ratowniczych.


PROGRAM SZKOLENIA: Pierwsza pomoc przedmedyczna z wykorzystaniem fantomu

CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 1 dzień (8 godz. szkoleniowych)
1. STAN PRAWNY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
2. SKŁAD APTECZKI
3. STANY BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA
  • utrata przytomności, omdlenia
  • zatrzymanie krążenia i użycie defibrylatora AED
  • resuscytacja dziecka i niemowlęcia
  • zadławienia
4. OPARZENIA
  • termiczne
  • chemiczne
5. PORAŻENIA PRĄDEM
6. ATAKI EPILEPTYCZNE
7. NAGLE ZACHOROWANIA; PADACZKA, CUKRZYCA, ASTMA, ZAWAŁ, UDAR
8. SKALECZENIA (RANY CIĘTE, KŁUTE SZARPANE)
9. WYPADKI KOMUNIKACYJNE
  • zabezpieczenie miejsca zdarzenia
  • ewakuacja z pojazdów
10. USZKODZENIA KOŚCI I STAWÓW
  • złamania kończyn i kręgosłupa
  • zwichnięcia i skręcenie stawu
11. ZDARZENIA MASOWE
12. SYMULACJE ZDARZEŃSzukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane