• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Pierwsza pomoc przedmedyczna z wykorzystaniem fantomu

szkolenie zamknięte

Niezwłoczne udzielenie pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania krążenia jest kluczowe dla poszkodowanego. Szkolenia, w których wykorzystywany jest fantom do pierwszej pomocy, pomagają przełamać opór przed podjęciem reanimacji krążeniowo-oddechowej i pozwalają na poprawne przeprowadzenie podstawowych czynności ratowniczych.


PROGRAM SZKOLENIA: Pierwsza pomoc przedmedyczna z wykorzystaniem fantomu

CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 1 dzień (8 godz. szkoleniowych)
1. STAN PRAWNY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
2. SKŁAD APTECZKI
3. STANY BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA
 • utrata przytomności, omdlenia
 • zatrzymanie krążenia i użycie defibrylatora AED
 • resuscytacja dziecka i niemowlęcia
 • zadławienia
4. OPARZENIA
 • termiczne
 • chemiczne
5. PORAŻENIA PRĄDEM
6. ATAKI EPILEPTYCZNE
7. NAGLE ZACHOROWANIA; PADACZKA, CUKRZYCA, ASTMA, ZAWAŁ, UDAR
8. SKALECZENIA (RANY CIĘTE, KŁUTE SZARPANE)
9. WYPADKI KOMUNIKACYJNE
 • zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • ewakuacja z pojazdów
10. USZKODZENIA KOŚCI I STAWÓW
 • złamania kończyn i kręgosłupa
 • zwichnięcia i skręcenie stawu
11. ZDARZENIA MASOWE
12. SYMULACJE ZDARZEŃSzukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane