• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Pochodzenie towaru w regulacjach celnych Unii Europejskiej, klasyfikacja towarowa, ustalanie kodu CN- szkolenie online

szkolenie otwarte/zamknięte

Przepisy regulujące klasyfikację towarową , pochodzenie towaru, Rodzaje stawek celnych i zasady ich stosowania na podstawie dokumentów potwierdzających pochodzenie i status celny towarów.

PROGRAM SZKOLENIA: Pochodzenie towaru w regulacjach celnych Unii Europejskiej, klasyfikacja towarowa, ustalanie kodu CN


I. Przepisy regulujące klasyfikację towarową:

1. Taryfa celna , budowa, zasady ogólnej taryfikacji.
2. Klasyfikacja towarowa , ustalanie kodu CN.
3. Ogólne i szczególne reguły klasyfikacji towarowej.
4. Cel i znaczenie ustalania kodu CN.
5. Ograniczenia taryfowe i poza taryfowe CN.
6. Dokumenty dodatkowe.
7. TARIC, ISZTAR, EBTI,WIT.
8. Znaczenie kodu CN dla organizacji transportu i spedycji.

II. Przepisy regulujące pochodzenie towaru:

1. Cel ustalania pochodzenia.
2. Unia Celna.
3. Rodzaje pochodzenia.
4. Pojęcia.
5. Pochodzenie niepreferencyjne.
 • Dokumenty potwierdzające pochodzenie niepreferencyjne,
 • Uproszczony sposób wystawiania świadectw pochodzenia,
 • Reguły pochodzenia,
 • Regulacje prawne.
6. Pochodzenie preferencyjne:
 • Ogólne reguły pochodzenia preferencyjnego,
 • Międzynarodowe umowy wielostronne i jednostronne,
 • Świadectwo przewozowe EUR.1,
 • Deklaracja upoważnionego i nieupoważnionego eksportera,
 • GSP-generalny system preferencji,
 • System REX – rejestracja eksporterów, deklaracja pochodzenia.
7. Dokumenty stosowane w potwierdzaniu pochodzenia towaru:
 • Deklaracja dostawcy -jednorazowa, długoterminowa,
 • Zasady wypełniania deklaracji, dokumentacja pochodzenia, kalkulacja pochodzenia wyrobu gotowego,
 • INF 4.
8. Potwierdzanie statusu towaru:
 • Świadectwo A.TR,
 • T2L,T2LF,T2LSM.
9. Terminy ważności świadectw pochodzenia i zasady weryfikacji.
10. Rodzaje stawek celnych i zasady ich stosowania na podstawie dokumentów potwierdzających pochodzenie i status celny towarów.
11. WIT – Wiążąca Informacja Taryfowa.
12. WIP – Wiążąca Informacja o Pochodzeniu.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 DZIEŃ  (8 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

SYLWETKA TRENERA

Ekspert z zagadnień handlu międzynarodowego, z wieloletnim stażem w bezpośrednim stosowaniu przepisów celnych, procedur, współpracy z organami celno-podatkowymi.
Absolwentka Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach Wydziału Handlu Zagranicznego.
Licencjonowany czynny agent celny od 1998r. Wieloletni praktyk, konsultant i ekspert celny.      
Od 14 lat na stanowisku kierowniczym w znanej firmie logistycznej.
Specjalista w zakresie przygotowywania zgłoszeń celnych, dokumentów stosowanych w handlu międzynarodowym, organizacji procesów transportowo-logistycznych, reprezentacji klienta przed administracją celno-skarbową.
Od 12 lat trener szkoleń otwartych i dedykowanych z zakresu cła i pochodzenia towarów.Wybierz termin szkolenia

cena 1 100,00 zł netto/os

Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA ONLINE

 • realizacja szkolenia w formie zdalnej przy użyciu aplikacji ZOOM lub MS TEAMS,
 • proces szkolenia,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane