• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Logistyka zaopatrzenia i organizacja dostaw- INCOTERMS 2020

szkolenie zamknięte

Szkolenie skierowane jest do logistyków, handlowców, spedytorów oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za realizację transakcji handlowych w kraju i za granicą.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA– 1 DZIEŃ  (8 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do logistyków, handlowców, spedytorów oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za realizację transakcji handlowych w kraju i za granicą. Zasadniczym celem szkolenia jest przekazanie informacji o najnowszej wersji Incoterms 2020, zmianie kolejności i nazwy reguł, nowej strukturze wewnętrznej, zasadniczych różnicach w stosunku do Incoterms 2010 oraz o zasadach prawidłowego i bezpiecznego stosowania  reguł w kontraktach handlowych. Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach  eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.
 
CELE SZKOLENIA:
• przekazanie informacji o najnowszych zmianach w regułach Incoterms® 2020,
• ich nowej strukturze wewnętrznej,
• różnicach pomiędzy  Incoterms® 2010 i Incoterms® 2020,
• analiza 11 reguł Incoterms® 2020, z uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między stronami umowy: sprzedającym i kupującym.

 KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
1. Uczestnik szkolenia uzyska poszerzoną wiedzę, niezbędną do prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł Incoterms® 2020, pomiędzy sprzedającym a kupującym ( w wywozie i przywozie towarów ).
2. Uczestnik szkolenia będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®.
3. Prawidłowy wybór odpowiedniej reguły dla towaru, środka jego transportu, a przede wszystkim, czy strony mają zamiar nałożyć obowiązki (np. obowiązek zorganizowania przewozu lub ubezpieczenia ) na sprzedającego czy na kupującego, pozwoli na uniknięcie problemów, dodatkowych kosztów i prawidłowej realizacji umowy handlowej.


PROGRAM SZKOLENIA: Logistyka zaopatrzenia i organizacja dostaw- INCOTERMS 20201. Nowa struktura wewnętrzna Incoterms® 2020.
2. Zmiany w Incoterms® 2020:
          - nowy Wstęp, który pomaga na dokonanie prawidłowego wyboru reguły,
          - zmienione Noty Wyjaśniające przed każdą regułą,
          - różne zakresy ubezpieczenia w CIP i CIF,
          - nowa reguła DPU zamiast DAT
          - zmiana kolejności reguł DAP i DPU,
          - konosament z adnotacją „on board” w FCA.
          - włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres obowiązków dotyczących
            przewozu i kosztów (A4/B4 i A9/B9).
3. Różne nazewnictwo reguł Incoterms® 2020.
4. Krótka historia INCOTERMS.
5. Konwencja o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
6. Stosowanie reguł Incoterms® 2020 w Unii Europejskiej.
7. Czym są  reguły  Incoterms® ?
8. Ryzyko w regułach Incoterms®
9. Czym nie są  reguły  Incoterms®?
10. Umowa kupna-sprzedaży w:
         - „Konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów”,
         -  w Kodeksie  cywilnym.
11.  Główne obowiązki sprzedającego i kupującego we wszystkich regułach Incoterms® 2020.
12.  Jak korzystać z reguł Incoterms® 2020 ?
13.  Strony internetowe z informacjami  o zagrożeniach w stosowaniu reguł Incoterms® 2020
 stawkach celnych, jakie obowiązują w państwach pozaunijnych.
14. Podstawowe zasady stosowania reguł Incoterms® 2020
15. Definicja dostawy towaru.
16. Analiza 11 reguł Incoterms® 2020, oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków , kosztów i ryzyka między stronami umowy kupna – sprzedaży.
17. Ubezpieczenie towaru w regułach Incoterms® 2020.
18. Solas – obowiązkowe ważenie kontenerów (VGM).
19. Organizacja i koszty transportu we wszystkich regułach Incoterms® 2020.
20. Ryzyko i koszty w regułach Incoterms® 2020.
21. Inne zbiory reguł handlowych ( Reguły w  RAFTD 1941, Combiterms ).
22. Podsumowanie (dyskusja, pytania - odpowiedzi)
 


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane