Szkolenie Systemy pomiaru efektywności pracy maszyn (OEE)

szkolenie zamknięte

Przedstawienie założeń dotyczących systemu pomiaru efektywności pracy maszyn, prawidłowego obliczania i interpretacji wskaźnika OEE z uwzględnieniem zasięgu gromadzenia danych oraz sposobu ich rejestr

CELE SZKOLENIA
Szkolenie z zasad działania wskaźnika OEE, ukazuje sposób w jaki należy prawidłowo mierzyć efektywność maszyn (OEE = Overall Equipment Efficiency) oraz zasady funkcjonowania wskaźnika OEE w praktyce.
 

PROGRAM SZKOLENIA:
W czasie szkolenia wykorzystywane są gry i symulacje poparte praktycznymi przykładami z firm.
 
1. OEE jako jedno z podstawowych narzędzi TPM sprawnego funkcjonowania WCM - World Class Manufacturing.
2. Metodyka wyboru maszyn do wdrożenia OEE - Krytyczność Maszyn.
3. Klasyfikacja i typy strat w odniesieniu do efektywności maszyn.
4. Metodyka obliczania wskaźnika OEE.
5. OEE maszyny.
6. Metoda kodyfikacji strat.
7. Metody i sposoby zbierania danych o zdarzeniach obniżających efektywność maszyn.
8. Mikro przestoje - dlaczego nie należy ich bagatelizować.
9. Straty OEE w metodyce TPM.
10. OEE a SMED - minimalizacja negatywnego wpływu na efektywności procesu w wyniku przezbrojeń. 
11. System dzielenia się informacją - raportowanie OEE.
12. Wizualizacja i stosowanie OEE jako podstawowe narzędzie Pracy Zespołowej na poziomie produkcji.
13. Rola OEE w funkcjonowaniu praktyki produkcyjnej Ukierunkowanego Doskonalenia (Focus Improvment).
14. OEE a Pareto - wycena strat, metoda wyboru Projektów Poprawy Zyskowności Procesu.
15. Podstawy systemu rozwiązywania problemów (Problem Solving) - role poszczególnych grup w strukturze organizacyjnej firmy oraz omówienie metod: DMAIC, 8D, PDCA.
16. Analiza Strat i Marnotrawstwa z wykorzystaniem danych TPM.
17. Systemy zbierania danych na potrzeby OEE wspierane.
 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA  - 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)

Sylwetka trenera

Praktyk zarządzania i ekspert w zakresie wdrażania Lean w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych z branży: automotive, spożywczej, energetycznej, produkcji opakowań, farmaceutycznej i medycznej.
W latach 1998-2008 w firmie Beiersdorf-Lechia S.A.  zajmował się m.in., planowaniem kosztów remontów i części zamiennych w Dziale Utrzymania Ruchu, następnie jako Proces Technology Leader zarządzał procesem pakowania i projektami inwestycyjnymi związanymi z wprowadzaniem nowych wyrobów na liniach produkcyjnych.
Od roku 2009 zajmując stanowisko Managera Operacyjnego w Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. producenta między innymi kosmetyków NIVEA i Eucerin rozpoczął wdrażanie systemu Lean jako pierwszy zakład w koncernie Beiersdorf AG.
W 2012 został Dyrektorem Zakładu w Obornikach Wielkopolskich i był również odpowiedzialny za wdrożenie Lean Manufacturing w Grupie CEDC, produkującej m.in. takie marki jak Bols, Soplica, Absolwent i Żubrówka.
W 2014 roku rozpoczął pracę jako Lena Manufacturing Manager w firmie Wrigley Poland i był odpowiedzialny za koordynację procesu Lean w fabryce w Poznaniu oraz trenerem „Problem Solving” i „FMOS – Factory Mars Operations System” – MARS University w Europie.
2016-2018 Dyrektor Generalny Grupy Foliarex sp. z o.o.- wdrożenie Lean w czterech zakładach produkcyjnych spółki, w 2017 Zakład w Słubicach nagrodzony Diamentem Forbesa.
Swoje doświadczenie w zakresie Lean Manufacturing zdobywał w Stanach Zjednoczonych i Europie współpracując i szkoląc się w firmach Solving Efeso, Coriolis Limited.
 
Konsultant, trener i wykładowca z zakresu Lean współpracujący z Katedrą Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Politechnice Poznańskiej, Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, WSB w Poznaniu i SGH w Warszawie, Wykładowca na studiach MBI na Politechnice Warszawskiej.
 
Autor wielu artykułów o tematyce Lean w takich czasopismach jak: „Production Manager”, „Służba Utrzymania Ruchu”, „KAIZEN
 
Pracował jako konsultant i trener dla takich zakładów jak, m. in.: Grupa Azoty, Primavera, VW, Stora Enso Poland S.A., Doellken, NGK Ceramics, TRW, Donako, LEK S.A., INEA.
"


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?