• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Systemy pomiaru efektywności pracy maszyn (OEE)

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest przedstawienie założeń dotyczących systemu pomiaru efektywności pracy maszyn, prawidłowego obliczania i interpretacji wskaźnika OEE z uwzględnieniem zasięgu gromadzenia danych oraz sposobu ich rejestracji.

PROGRAM SZKOLENIA: Systemy pomiaru efektywności pracy maszyn (OEE)

W czasie szkolenia wykorzystywane są gry i symulacje poparte praktycznymi przykładami z firm.
 
1. OEE jako jedno z podstawowych narzędzi TPM sprawnego funkcjonowania WCM - World Class Manufacturing.
2. Metodyka wyboru maszyn do wdrożenia OEE - Krytyczność Maszyn.
3. Klasyfikacja i typy strat w odniesieniu do efektywności maszyn.
4. Metodyka obliczania wskaźnika OEE.
5. OEE maszyny.
6. Metoda kodyfikacji strat.
7. Metody i sposoby zbierania danych o zdarzeniach obniżających efektywność maszyn.
8. Mikro przestoje - dlaczego nie należy ich bagatelizować.
9. Straty OEE w metodyce TPM.
10. OEE a SMED - minimalizacja negatywnego wpływu na efektywności procesu w wyniku przezbrojeń. 
11. System dzielenia się informacją - raportowanie OEE.
12. Wizualizacja i stosowanie OEE jako podstawowe narzędzie Pracy Zespołowej na poziomie produkcji.
13. Rola OEE w funkcjonowaniu praktyki produkcyjnej Ukierunkowanego Doskonalenia (Focus Improvment).
14. OEE a Pareto - wycena strat, metoda wyboru Projektów Poprawy Zyskowności Procesu.
15. Podstawy systemu rozwiązywania problemów (Problem Solving) - role poszczególnych grup w strukturze organizacyjnej firmy oraz omówienie metod: DMAIC, 8D, PDCA.
16. Analiza Strat i Marnotrawstwa z wykorzystaniem danych TPM.
17. Systemy zbierania danych na potrzeby OEE wspierane.
 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane