• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Strategie zakupowe i zarządzanie relacjami z dostawcami

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności zarządzania procesem zakupowym, pogłębienie wiedzy negocjacyjnej w zakresie negocjacji zakupowych (z dostawcami).

ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie polecamy pracownikom Działów Zakupów odpowiedzialnym za negocjowanie umów z dostawcami. Warsztat jest skierowany dla wszystkich osób realizujących działania zakupowe zarówno w firmach jak i jednostkach administracji publicznej
i samorządowej. Szkolenie jest narzędziem zwiększenie skuteczności takich grup zawodowych jak: Kupcy i zaopatrzeniowcy, Kierownicy działu zakupów, Pracownicy działu importu, Handlowcy, Przedstawiciele handlowi i Kierownicy zespołów sprzedażowych poznający taktyki kupców oraz wszystkich osób, które chciałyby usprawnić i obniżyć koszty pozyskiwania zasobów dla firmy.
CELE SZKOLENIA:
 • Zwiększenie efektywności zarządzania procesem zakupowym.
 • Pogłębienie wiedzy negocjacyjnej w zakresie negocjacji zakupowych (z dostawcami).
 • Zwiększenie skuteczności negocjacyjnych poprzez szerszy dobór narzędzi oraz świadomości własnego potencjału komunikacyjnego.
 • Przećwiczenie umiejętności praktycznych z zakresu negocjacji zakupowych (strategie negocjacyjne).
 • Stworzenie własnego stylu komunikacyjnego i wizerunku profesjonalisty.
 • Zbudowane katalogu technik oddziaływania na odbiorcę.
 • Zapoznanie się z technikami przygotowania się i prowadzenia negocjacji.
 • Technika opracowania katalogu argumentów i obrona własnego punktu widzenia.
 • Pogłębienie umiejętności wywierania wpływu.
 • Zwiększenie umiejętności rozmawiania z klientami o różnych typach osobowości.
 • Autodiagnoza własnych silnych stron i ograniczeń w negocjacjach zakupowych.

PROGRAM SZKOLENIA: Strategie zakupowe i zarządzanie relacjami z dostawcami

 1. Zarządzanie relacjami z dostawcami – współpraca z dostawcą.
 2. Proces zakupu a proces sprzedaży.
 3. Wprowadzenie do negocjacji kiedy negocjować, a kiedy nie?
 4. Zasady negocjacji twardych i miękkich.
 5. Negocjacje oparte na zasadach.
 6. Negocjacje eksperckie.
 7. Role uczestników zespołu negocjacyjnego w negocjacjach zakupowych.
 8. Negocjacje umów.
 9. Planowanie i prowadzenie rozmów - etapy negocjacji.
 10. Negocjacje cenowe.
 11. Wywieranie wpływu w negocjacjach.
 12. Antymanipulacje w negocjacjach w zamówieniach publicznych - taktyki negocjacyjne 49 taktyk.
 13. Etyka w zawodzie kupca.
 14. Komunikacja werbalna i niewerbalna w procesie negocjacyjnym – umiejętności wspomagające negocjowanie.
 15. Dress code – wywieranie wpływu w negocjacjach poprzez wizerunek.
 16. Jak się bronić przed oskarżeniami?
 17. Ja negocjator.
 18. Warsztaty osobowość w negocjacjach (techniki psychologiczne).
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni  (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane