• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Rola działów zakupów w ujęciu strategicznym przedsiębiorstwa

szkolenie zamknięte

Udział w szkoleniu pozwoli nabyć umiejętności z zakresu: wyboru odpowiednich narzędzi wspierających zarządzanie zakupami, kształtowania procesu zakupów w firmie, analizowania czynników ryzyka oraz zarządzania zapasami, kształtowania kategorii produktów.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA– 2 DNI (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

CELE SZKOLENIA:
1. Zrozumienie przebiegu procesu zakupu w przedsiębiorstwie
2. Zrozumienie czynników kształtujących decyzje zakupowe
3. Poznanie metod oceny współpracy z dostawcami
4. Poznanie technik tworzenia zapasów w przedsiębiorstwie
5. Poznanie nowoczesnego podejścia do zarządzania zapasami w ramach kategorii produktów

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
1. Umiejętność wyboru odpowiednich narzędzi wspierających zarządzanie zakupami
2. Umiejętność kształtowania procesu zakupów w firmie
3. Umiejętność analizowania czynników ryzyka w zakresie zarządzania zapasami
4. umiejętność kształtowania kategorii produktów

GRUPA DOCELOWA
1. Dla kierowników i dyrektorów działów logistyki i sprzedaży
2. Dla specjalistów zarządzających zakupami
3. Dla specjalistów logistyki


PLAN SZKOLENIA: Rola działów zakupów w ujęciu strategicznym przedsiębiorstwa

1. Zakupy w przedsiębiorstwie
A. Znaczenie zakupów,
B. Czynniki kształtujące funkcję zakupów,
C. Strategie zakupowe,
2. Współpraca z dostawcami
A. Audyt i zasady przeprowadzania,
B. Ocena współpracy z dostawcami,
3. Efekt bicza
A. Gra piwna
B. Omówienie wyników, przyczyn powstawania, sposobów zapobiegania
4. Informacja o zapasie
A. Klasyfikacje ABC, XYZ,
B. Rola prognozowania w zarządzaniu zapasami,
5. Polityka zarządzania zapasami i optymalizacja uzupełniania zapasów
A. Koszty zapasów,
B. Controlling zapasów,
C. Sterowniki zapasów,
D. Optymalizacja zapasów,
7. Kategorie produktów – nowoczesne podejście do zarządzania produktami i zakupami
 


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane