• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Profesjonalna obsługa klienta

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest kształtowanie umiejętności w zakresie obsługi klienta ze szczególnym uwzględnieniem komunikowania się i rozwiązywania sytuacji trudnych.

PROGRAM SZKOLENIA: Profesjonalna obsługa klienta

Sukces w pierwszym kontakcie z Klientem

Techniki wywierania pozytywnego wrażenia:

 • efekt pierwszego wrażenia – jak sprawić, by pierwsze sekundy kontaktu zjednały nam Klienta;
 • dopasowanie wielopoziomowe – mowa ciała, dostrajanie się do rozmówcy i odzwierciedlanie

Savoir-vivre w kontakcie z Klientem:

 • Wygląd zewnętrzny.
 • Sposoby zwracania się do Klienta.
 • Złote zasady dobrego zachowania – IMPACT (integrity – prawość, manners – maniery, personality – osobowość, appearance – powierzchowność, consideration - wzgląd na innych, tact – takt).
 • O czym rozmawiać z Klientem?

Proces sprzedaży z uwzględnieniem typów Klienta

 • Jak rozpocząć i poprowadzić rozmowę z Klientem?
 • Pięć etapów procesu sprzedaży:
 • Przyciągnięcie uwagi.
 • Wzbudzenie zainteresowania Klienta, czyli rozpoznanie jego potrzeb.
 • Prezentacja produktu językiem korzyści.
 • Wywołanie chęci zakupu - techniki wywierania wpływu.
 • Doprowadzenie do decyzji o zakupie.
 • Określenie i charakterystyka typów Klientów.
 • Dostosowanie strategii do rozmówcy.
 • Typologia Klientów pod kątem ich zachowań i sposobu podejmowania decyzji.

Sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi:

 • Sposoby radzenia sobie z niepożądanymi reakcjami Klienta.
 • Radzenie sobie w sytuacji konfliktowej – panowanie nad emocjami i rozładowywanie napięcia u klienta.
 • Radzenie sobie w sytuacji reklamowania zakupionego produktu z uwzględnieniem typu klienta.

Satysfakcjonujące zamykanie kontaktu z Klientem:

 • Umiejętne domykanie sprzedaży i zachęcanie Klienta do udziału w programach lojalnościowych.
 • Nadzór nad Klientem oczekującym na realizację zamówienia.
 • Wzmacnianie satysfakcji Klienta - upewnianie klienta co do słuszności zakupu.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 DNI  (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?