• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Profesjonalna obsługa sekretariatu- warsztat dla sekretarek i asystentów

szkolenie zamknięte

Asystent(ka)/Sekretarka to prawa ręka swojego przełożonego, bez której dziś trudno sobie wyobrazić sprawne funkcjonowanie każdej instytucji. Idealna/y asystent/ka to osoba, która realizując wszystkie niezbędne działania, nie tylko reaguje na rzeczywistość, ale sama ją kreuje. Jej postawa, samoświadomość i efektywność buduje wizerunek zarówno własny jak i przełożonego oraz instytucji.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Kreowanie prawidłowego wizerunku zawodowego.
 • Budowanie właściwych relacji z pracownikami, klientami i przełożonymi.
 • Umiejętność asertywnego przedstawiania swoich poglądów, siebie oraz firmy.
 • Zwiększenie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w sekretariacie.
 • Poprawa skuteczności radzenia sobie z ze stresem w pracy.
 • Poznanie praktycznych zasad savoir - vivre w relacjach biznesowych.
 • Poznanie najsilniejszych cech swojej osobowości i własnych ograniczeń zwieszające efektywność wykonywanych zadań.

PROGRAM SZKOLENIA: Profesjonalna Obsługa Sekretariatu1. WSPÓŁPRACA Z PRZEŁOŻONYM, CZYLI PROFESJONALIZM I WSPARCIE:

 • Utrzymanie prawidłowych relacji z przełożonymi.
 • Pożądane cechy asystentki - typ osobowości, charakter, umiejętności...
 • Lista podstawowych oczekiwań szefa.
 • Efektywność w pracy asystentki.
 • Komplementarność funkcjonowania zawodowego.
 • Nastroje i emocje w relacji: przełożony-podwładny.

2. ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY:

 • Planowania pracy własnej.
 • Prowadzenie terminarza spotkań i czynności szefa.
 • Optymalne wykorzystanie czasu pracy.
 • Planowanie własnych zadań w tle planu szefa.

3. ANALIZA WŁASNEJ EFEKTYWNOŚCI PRACY W KONTEKŚCIE ZARZĄDZANIA CZASEM:

 • Przyczyny niekonsekwencji w realizacji planu pracy.
 • Przyjmowanie poleceń i nowych zadań od zwierzchnika – dlaczego przejawiam opór?
 • Jak polaryzacja i motywacja negatywna wpływają na planowanie i realizację zadań.
 • Dlaczego wiele odkładam na później? O syndromie samo utrudniania.
 • Określenie indywidualnych „złodziei” czasu, sposoby wyeliminowania przeszkód w efektywnym wykorzystaniu czasu.

4. ZASADY PLANOWANIA:

 • Układanie planu dziennego, tygodniowego i innych.
 • Korzyści wynikające z planowania.
 • Kontrola realizacji planu.
 • Określanie ramy czasowej dla realizacji zadania.
 • Planowanie rezerwy czasowej.
 • Ograniczanie wykonywania zadań do priorytetów.

5. ZASADY USTALANIA PRIORYTETÓW:

 • Korzyści wynikające ze znajomości własnych priorytetów.
 • Analiza wartości nakładu czasu ABC.
 • Ustalanie własnych priorytetów.
 • Czas czerwony i czas zielony.
 • Czas zarezerwowany i czas dostępny.
 • Konsekwencja w realizacji priorytetów.
 • Co zrobić z zadaniami, których nie udało się zrealizować.

6. ETYKIETA BIZNESOWA I SAVOIR VIVRE:

 • Zasady pierwszeństwa w kontaktach.
 • Przedstawianie, anonsowanie, umawianie – jak nie popełnić faux pas.
 • Wymiana wizytówek, powitania, tytułowanie.
 • Zasady jazdy samochodem i transportu.
 • Ceremoniał – ceremonie oficjalne, przebieg i organizacja uroczystości.
 • Organizacja spotkań oficjalnych, wyjazdów i wizyt.
 • Procedencja – zasady ustalania pierwszeństwa.
 • Spotkania towarzysko – służbowe.
 • Delegacje - dobór uczestników delegacji.

7. SPOTKANIA I PRZYJĘCIA - ORGANIZACJA I UCZESTNICZENIE:

 • Formy przyjęć i ich miejsca.
 • Zaproszenia.
 • Dobór gości.
 • Stół i nakrycia - instrukcja obsługi.
 • Menu oraz dobór alkoholi i napoi.
 • Oprawa i obsługa.
 • Rola i obowiązki gospodarza i gościa.
 • Aperitif / posiłek / digestif - zachowanie.
 • Błędy w etykiecie i języku stołu.

8. CODZIENNY SAVOIR VIVRE:

 • Telefon.
 • E-mail.
 • Telefoniczny savoir vivre.
 • Etykieta.
 • Jak reagować na gafy.

9. POWITANIA, POŻEGNANIA, PREZENTACJE – KULTURA DNIA CODZIENNEGO:

 • Znaczenie pierwszego wrażenia w kontaktach z innymi.
 • Wizyty oficjalne i nieoficjalne w instytucji.
 • Zasady właściwego powitania i pożegnania gościa.
 • Sposoby witania, podanie ręki – zasady pierwszeństwa.
 • Jak należy powitać, podjąć i pożegnać gościa honorowego?
 • Kłopotliwy „gość” w instytucie.
 • Sposoby prezentacji.
 • Zasady i wyjątki.
 • Przechodzenie na „Ty”.
 • Zasady używania biletów wizytowych.
 • Tytuły kurtuazyjne, naukowe, służbowe, honorowe.

10. BUDOWA WIZERUNKU:

 • Strefy odległości w kontaktach interpersonalnych.
 • Komunikacja niewerbalna a typy uścisków dłoni i ich znaczenie.
 • Jak uniknąć gafy.
 • Cmok nonsens i gesty kulturowe.

11. TRENING ASERTYWNOŚCI I KOMUNIKACJA W PRACY:

 • Istota i zasady asertywności i prawa asertywności w sytuacji zawodowej.
 • Konstruktywne wyrażanie swojego zdania bez wywoływania konfliktu.
 • Asertywność jako sztuka respektowania granic i budowania pozytywnej samooceny.
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 • Porozumienie z trudnymi klientami (rozpoznawanie charakteru rozmówcy, adekwatny przekaz i odbiór informacji, dostosowanie strategii bezpośredniej do rozmówcy.

12. OBJAWY STRESU, CZYLI PO CZYM POZNAĆ, ŻE JESTEŚMY POD WPŁYWEM STRESU?

 • Reakcje fizyczne.
 • Reakcje psychologiczne.
 • Zmiany w zachowaniu.

13. TYPOWE REAKCJE NA STRES, CZYLI JAK FUNKCJONUJEMY W TRUDNYCH SYTUACJACH?

 • Emocjonalne vs zadaniowe nastawienie do stresu.
 • Strategia poznawcza.
 • Strategia emocjonalna.
 • Fantazje, myślenie życzeniowe.
 • Współdziałanie z innymi.

14. SPOSOBY ZAPOBIEGANIA I RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI I STRESEM:

 • Sposoby wypierania emocji (racjonalizacja, projekcja, stłumienie, przemieszczenie).
 • Tłumienie a transformowanie emocji.
 • Identyfikowanie własnego wzorca.
 • Sytuacja wewnętrzna a sytuacja zewnętrzna.
 • Zarządzanie emocjami w sytuacjach trudnych, czyli jak radzić sobie ze złością i innymi emocjami.
 • Rola wyrażania emocji i odreagowywania napięcia.
 • Szybkie sposoby pozbywania się negatywnych emocji.
 • Wyrażanie emocji pozytywnych.
 • Psychosomatyczne konsekwencje obciążenia stresem.
 • Autodiagnoza indywidualnych obszarów zagrożeń.
 • Rodzaje oddechu.
 • Praktyka świadomego oddechu.
 • „Zmniejszamy stres” – ustalanie celu, który pomaga zmniejszyć stres oraz przeanalizować sposoby jego osiągnięcia.
 • Techniki relaksacyjne - „Relaksacja przez oddychanie”/„Trening autogenny” (oddychanie połączone z wizualizacją, rozluźnianie mięśni) / Relaksacja Progresywna/„Techniki wizualizacyjne, pomagające kreatywnie znajdować rozwiązania problemów” i inne.
 • Wpływ kondycji psychofizycznej, czyli jak zadbać o siebie?
 • Wiara w siebie i jej wpływ na poziom stresu.

15. SEKRETARIAT JAKO CENTRUM KOMUNIKACYJNE:

 • Efektywna komunikacja wewnętrzna.
 • Zarządzanie informacją w zarządzaniu biurem.
 • Rola sekretariatu jako centrum funkcjonowania biura.
 • Organizowanie pracy sekretariatu, zebrań, spotkań i konferencji.


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane