• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Profesjonalne wystąpienia publiczne

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zdobycie skuteczności w wystąpieniach publicznych oraz wzrost efektywności przekazywanych treści. Uczestnicy nabędą umiejętności skutecznego prezentowania własnej osoby.

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zdobycie skuteczności w wystąpieniach publicznych oraz wzrost efektywności przekazywanych treści. Uczestnicy nabędą umiejętności skutecznego prezentowania własnej osoby, panowania nad emocjami. Dzięki temu w przyszłości zyskają wzrost umiejętności wzbudzania zainteresowania audytorium i uzyskania dobrego kontaktu z odbiorcami oraz umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

PROGRAM SZKOLENIA: Profesjonalne wystąpienia publiczne


WPROWADZENIE:

 • Wystąpienie publiczne,
 • Określenie indywidualnych i zbiorowych preferencji uczestników szkolenia.


PANOWANIE NAD GŁOSEM I MOWĄ:

 • Prawidłowa emisja głosu.
 • Dykcja, artykulacja, akcent, ton, przekaz.
 • Komunikacja niewerbalna.


JAK ZAPLANOWAĆ I ZREALIZOWAĆ PRZEKONUJĄCE WYSTĄPIENIE:

 • Przygotowanie.
 • Analiza audytorium.
 • Aspekty mentalne i techniczne.
 • Pięć sposobów na dobre rozpoczęcie prezentacji.
 • Wzór wystąpienia doskonałego.
 • Różne warianty konstrukcyjne.
 • Różne warianty finałów.
 • Skupianie uwagi.
 • Motywowanie słuchaczy.
 • Multimedia.

JAK ZAPANOWAĆ NAD TREMĄ?

 • Zdefiniowanie zjawiska.
 • Różne sposoby na pokonanie tremy.
 • Techniki relaksacyjne.


SKUTECZNA WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI:

 • Media jako narzędzie do budowania wizerunku.
 • Dekalog współpracy z dziennikarzami.
 • Specyfika kontaktów z prasą, radiem i telewizją.
 • Jak budować dobre relacje z dziennikarzami?
 • Wykorzystanie Internetu i nowoczesnych technologii w komunikacji i budowie wizerunku.
 • Reagowanie na niepochlebne lub niespodziewane komentarze i opinie.


PREZENCJA, CZYLI JAKIM CIĘ WIDZĄ...

 • Dress code.
 • Elementy etykiety biznesowej.


INSPIRUJĄCE I PORYWAJĄCE WYSTĄPIENIA PUBLICZNE:

 • Wzór wystąpienia doskonałego.
 • Analiza przykładowych wystąpień.
 • Odpowiadanie na pytania.


ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

 • Profesjonalna praca z mikrofonem.
 • Praca z kamerą i mikrofonem.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane