Szkolenie Profesjonalne wystąpienia publiczne

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zdobycie skuteczności w wystąpieniach publicznych oraz wzrost efektywności przekazywanych treści. Uczestnicy nabędą umiejętności skutecznego prezentowania własnej osoby.


CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie skuteczności w wystąpieniach publicznych oraz wzrost efektywności przekazywanych treści. Uczestnicy nabędą umiejętności skutecznego prezentowania własnej osoby, panowania nad emocjami. Dzięki temu w przyszłości zyskają wzrost umiejętności wzbudzania zainteresowania audytorium i uzyskania dobrego kontaktu z odbiorcami oraz umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

PROGRAM SZKOLENIA

WPROWADZENIE
 • Wystąpienie publiczne
 • Określenie indywidualnych i zbiorowych preferencji uczestników szkolenia

PANOWANIE NAD GŁOSEM I MOWĄ
 • Prawidłowa emisja głosu
 • Dykcja, artykulacja, akcent, ton, przekaz
 • Komunikacja niewerbalna

JAK ZAPLANOWAĆ I ZREALIZOWAĆ PRZEKONUJĄCE WYSTĄPIENIE
 • Przygotowanie
 • Analiza audytorium
 • Aspekty mentalne i techniczne
 • Pięć sposobów na dobre rozpoczęcie prezentacji
 • Wzór wystąpienia doskonałego
 • Różne warianty konstrukcyjne
 • Różne warianty finałów
 • Skupianie uwagi
 • Motywowanie słuchaczy
 • Multimedia

JAK ZAPANOWAĆ NAD TREMĄ?
 • Zdefiniowanie zjawiska
 • Różne sposoby na pokonanie tremy
 • Techniki relaksacyjne

SKUTECZNA WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI
 • Media jako narzędzie do budowania wizerunku
 • Dekalog współpracy z dziennikarzami
 • Specyfika kontaktów z prasą, radiem i telewizją
 • Jak budować dobre relacje z dziennikarzami?
 • Wykorzystanie Internetu i nowoczesnych technologii w komunikacji i budowie wizerunku
 • Reagowanie na niepochlebne lub niespodziewane komentarze i opinie

PREZENCJA, CZYLI JAKIM CIĘ WIDZĄ...
 • Dress code
 • Elementy etykiety biznesowej

INSPIRUJĄCE I PORYWAJĄCE WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
 • Wzór wystąpienia doskonałego
 • Analiza przykładowych wystąpień
 • Odpowiadanie na pytania

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
 • Profesjonalna praca z mikrofonem
 • Praca z kamerą i mikrofonem
"


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?