Szkolenie SOCIAL MEDIA- jak promować firmę w Internecie

szkolenie zamknięte

Przekazanie uczestnikom poszerzonej wiedzy o najnowszych trendach we współczesnym marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości docierania do klienta za pośrednictwem mediów społecznościowych.


CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 DNI  (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1 – Public Relations


1.    Wizerunek 
2.    Poznaj media (tradycyjne i elektroniczne)
 • Wartościowe relacje z mediami jako istotny element budowania wizerunku firmy.
 • Przegląd mediów – gdzie chcesz być widoczny.
 • Opracowanie strategii komunikacji z mediami – warsztaty.
 • Media plan – czym jest, jak tworzyć?
 • Potrzeby i oczekiwania mediów.
 • Dziennikarz też człowiek, czyli poznaj swoją „publiczność”.
 • Budowanie bazy dziennikarzy – jak się za to zabrać?
Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, case study, praca w grupach, praca na autorskich arkuszach „media plan”.

3.    Formy kontaktu z mediami (online i offline)
 • Jak wykreować newsa? Czyli sposób na publikację materiałów prasowych.
 • Przyczyny odrzucenia materiałów.
 • Pisemne formy komunikacji z mediami:
 • Warsztat tworzenia omówionych rodzajów wypowiedzi pisemnych na użytek mediów:
 • Komunikacja pisemna – przystępna forma i zrozumiały język.
 • Zasady komunikacji w Internecie, w tym w mediach społecznościowych:
Metody pracy: ćwiczenie – „wykreuj newsa”, dyskusja, burza mózgów, case study – przykłady poszczególnych form komunikacji oraz przykłady złych i dobrych informacji prasowych, praca w grupach, ćwiczenia na tworzenie tytułów oraz leadów, warsztaty pisania na autorskich arkuszach „odwrócona piramida”.

4.    Kontakty i spotkania z mediami – odczarowanie mitu.
 • Kreowanie ekspertów, czyli jak sprawić, by media same prosiły o opinię, wypowiedzi,
 • komentarze. Elementy personal brandingu.
 • Wypowiedzi publiczne:
 • język mediów
 • konstruowanie szybkich wypowiedzi dla mediów
 • rodzaje wystąpień medialnych, charakterystyka:
 • Komunikacja ustna – warunki skutecznego porozumienia dostosowane do osób w różnym wieku ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych
 • Wystąpienia publiczne – budowa pierwszego wrażenia; postawa prezentera (mowa ciała, używanie wskaźników, modulacja głosu, ubiór); budowanie pozytywnego wrażenia i wywieranie wpływu na widownię; tworzenie relacji z odbiorcami, siła perswazji.
5.    Dobre praktyki PR – wypróbujmy wspólnie!

 
Dzień 2 - Social media

1.    Znaczenie social media w kreowaniu wizerunku firmy – rola nowych mediów w działaniach promocyjnych.
2.    Szanse i zagrożenia budowania wizerunku, marki poprzez serwisy społecznościowe.
3.    Wykorzystanie nowych mediów w promocji usług i projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (także kampanie społeczne).
4.    Komunikacja z publicznością za pomocą social media:
 • Bezpośrednie zaangażowanie klienta – kreatywne metody.
 • Budowanie lojalności za pośrednictwem social media.
 • Real time marketing w mediach społecznościowych
 • Zasady prezentacji treści w mediach społecznościowych.
 • Język przekazu wykorzystywany w mediach społecznościowych.
 • Tworzenie tekstów w mediach społecznościowych – różnice pomiędzy odbiorem treści publikowanych w serwisach internetowych, a odbiorem treści publikowanych w ramach Social Media; tworzenie tekstów w mediach społecznościowych; dobór odpowiednich treści i języka.

5.    Najbardziej istotne portale społecznościowe w Polsce - rola, znaczenie. Omówienie najważniejszych mediów społecznościowych i rola jaką pełnią w komunikacji z odbiorcami.
 • Facebook
 • Instagram
 • Komunikacja z obiorcami przez Linkedln – strategia działań

6.    Narzędzia wspierające działania w social media:
 • Jak zewnętrzne narzędzia mogą nam pomóc w analizie naszych działań + przykładowe narzędzia (m.in. Semstorm, Sotrender, Google Analytics).
 • Wybrane narzędzia wspomagające tworzenie treści (m.in. Canva, Adobe Spark, Facebook Creative Hub).
 • Analiza wzmianek nt marki (Brand24)
 • Planoly, Buffer
 • Inspiracje – Jak wzbogacać działania promocyjne poprzez wykorzystanie nowych technologii?

7.    Content marketing plan:
 • Tworzenie kalendarza publikacji treści w wybranych mediach społecznościowych - warsztat.

8.    Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie sytuacja kryzysową
 • opracowanie zasad zarządzania kryzysem
 • monitoring, czyli o kryzysie wiemy najszybciej
 • kryzysy wizerunkowe w internecie – narzędzia i metody radzenia sobie z nimi, sposoby na reakcję w kryzysie
 • case study – uczmy się na błędach i sukcesach innych
 • strategia komunikacji jako sposób na unikanie kryzysów
"


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?