• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Specyficzne wymagania PORSCHE dla dostawców

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest uzyskanie zrozumienia w obszarze specyficznych wymagań klienta grupy VW w odniesieniu do wymagań normy IATF 16949:2016 oraz wg VDA-QMC.

CELE SZKOLENIA:

I. Uzyskanie zrozumienia w obszarze specyficznych wymagań klienta– grupy VW w odniesieniu do wymagań normy IATF 16949:2016 oraz wg VDA-QMC
II. Zdobycie umiejętności w zarządzaniu CSRami
III. Uzyskanie informacji na temat analizy specyficznych wymagań w organizacji i stworzenie dokumentacji procesowej: matryca, diagram przebiegu procesu, diagram żółwia
IV. Zdobycie wiedzy nt. specyficznych wymagań Porsche AG w świetle Formel Q VW
V. Uzyskanie świadomości dotyczącej dokumentacji wzorcowania
VI. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi prowadzenia projektów wg wymagań Porsche
VII. Uzyskanie informacji odnośnie dokumentów w poszczególnych fazach projektowych
VIII. Zdobycie wiedzy w obszarze zarządzanie dostawcami w łańcuchu dostaw
IX. Uzyskanie zrozumienia dotyczącej no trouble found i wymaganej dokumentacji
 
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Uczestnik dowie się:
- Jak skutecznie zarządzać specyficznymi wymaganiami klienta
- Jak tworzyć matryce CSR, diagram przebiegu procesu, diagram żółwia
- W jaki sposób zabezpieczyć wszystkie fazy projektowe pod względem wymagań klienta
- W jaki sposób zarządzać dostawcami w łańcuchu dostaw
- W jaki sposób spełnić wymagania faz projektowych
- Jakich działań i dokumentacji wymaga proces no trouble found w przypadku reklamacji z?rynku
 


PROGRAM SZKOLENIA:Specyficzne wymagania PORSCHE dla dostawców


1. Rodzaje wymagań klientów – przykłady CSRów dla poszczególnych punktów normy IATF 16949:2016
2. IATF 16949:2016 Specyficzne wymagania (CSR) Grupy Volkswagen
3. Zarządzanie CSRami w organizacji w świetle wymagań VDA „Specyficzne wymagania klienta”
4. Źródła CSRów – wymagania wg norm jakościowych i specyfikacji klientów
5. Wymagania Porsche w świetle norm VW na bazie Formel Q Neuteile Integral – Porsche AG

 • MLA/ RGA – stopnie dojrzałości projektu
 • QTR (Quality Technical Requirement)
 • Wzorcowanie – uzgodnienia odnośnie dokumentacji, CCC, IMDS
 • Znakowanie w fazie przedseryjnej – GS, etykiety
 • Audyt SFN – zwolnienie procesu
 • Składowe przy zatwierdzeniu do produkcji seryjnej 

6. Uzgodnienia pomiędzy Porsche AG, a dostawcami

 • Audytowanie, ocena i rozwój dostawców
 • Zarządzanie dostawcami w łańcuchu dostaw
 • Planowanie jakości
 • Fazy projektu
 • Zarządzanie projektami
 • Zatwierdzenie wyrobu, dokumentacja jakościowa
 • Wzorce graniczne/ referencyjne
 • Identyfikowalność
 • Transport i składowanie
 • Zarządzanie wyrobem niezgodnym
 • Zwroty z rynku – na bazie wymagań Porsche i VDA „Analiza części wadliwych z?rynku”

7. Omówienie wytycznych dla zarządzania jakością na bazie podręcznika Leistungsbeschreibung Individueller Teile

 • Wymagana dokumentacja
 • Proces produkcji – raporty pomiarowe, badania, testy, ocena powierzchni
 • Znakowanie części

Warsztaty:

 • Budowanie diagramu żółwia dla procesu zarządzania CSRami w organizacji
 • Tworzenie matrycy i diagramu przebiegu procesu dla CSRów
 • Analiza i tworzenie przykładowej tabeli dla VW CSR IATF 16949:2016
 • Audytowanie procesu CSR
 • Budowanie matrycy wzorcowania zgodnie z BeMa
 • Tworzenie planów jakości
 • NTF na przykładzie – omówienie i uzupełnienie formularza


CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?