• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Ocena TISAX zgodnie z VDA ISA- szkolenie online

szkolenie zamknięte

Uczestnik pozna informacje z zakresu budowy systemu bezpieczeństwa i wymiany informacji TISAX.

TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) to standard audytu bezpieczeństwa informacji w branży motoryzacyjnej 

W branży automotive występuje duża częstotliwość wymiany informacji i danych w całym obszarze funkcjonowania. Niezwykle istotna
w zewnętrznej wymianie informacji jest ochrona prototypów i zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji z podwykonawcami i dostawcami.
 
VDA ISA stanowi fundament w zakresie bezpieczeństwa informacji w przemyśle motoryzacyjnym. Wykorzystywany jest przez firmy członkowskie zarówno do własnych wewnętrznych celów, jak i do audytowania dostawców i usługodawców, którzy przetwarzają poufne informacje danej firmy.
 
VDA ISA zawiera merytoryczne i formalne warunki wstępne do  wspólnego mechanizmu audytu i wymiany informacji (TISAX) w przemyśle motoryzacyjnym do celów oceny bezpieczeństwa informacji (ISA). TISAX skonstruowano tak, aby miał również zastosowanie w innych sektorach.
 
Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby, które chcą:
  • nabyć umiejętności przeprowadzenia samooceny swojej organizacji w zakresie bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymaganiami VDA ISA;
  • przygotować się do auditu na zgodność z wymaganiami VDA ISA;
  • rozwijać swoją wiedzę w zakresie standardów specyficznych dla branży automotive, oraz systemowych metod w obszarze bezpieczeństwa informacji.
Po szkoleniu uczestnicy:
  • poznają i zrozumieją kluczowe pojęcia i definicje związane z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji,
  • nabędą umiejętności opracowywania polityki danych osobowych 
  • nabędą umiejętności w zakresie przygotowania organizacji do auditu oraz przygotowania i oceny zagrożenia bezpieczeństwa informacji,
  • będą potrafili wytłumaczyć na czym polega system ochrony informacji i w jakim celu się go certyfikuje.

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin szkoleniowych)

Program szkolenia: Ocena TISAX zgodnie z VDA ISA


1. TISAX - ogólne założenia, budowa, wymagania.
2. Organizacją Systemu Bezpieczeństwa Informacji (SZBI).
3. Polityka, polityki bezpieczeństwa informacji w organizacji.
4. Analiza ryzyka.
5. Incydenty i zarządzanie nimi.
6. Pojęcie aktywów i ich identyfikacja.
7. Zarządzanie personelem w tym on/off-boarding, uprawnienia, dostępy.
8. Zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem.
9. Umowa z dostawcami.
10. Zarządzanie procesem prototypów.
11. Ochrona danych osobowych.
12. Formularz VDA/ISA - budowa i zasada oceny.

SYLWETKA TRENERA

Absolwent Politechniki Łódzkiej filia w Bielsku-Białej z tytułem inż. mechanika obronionym w 2001 roku. W roku 2016 kontynuacja podnoszenia wykształcenia na Akademii Techniczno-Humanistycznej z tytułem mgr inż. Zarządzania Produkcją.
20 letnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej, ale zawsze związany z zarządzaniem jakością. Obszary, z których posiada doświadczenie to malowanie kataforetyczne, proszkowe, cynkowanie, chromowanie, obróbka odlewów, spawanie, zgrzewanie, produkcja uszczelek gumowych, tworzyw sztucznych oraz montaż materiałów obiciowych.
Specjalizuje się w szkoleniach procesowych wg podręczników VDA takich jak VDA 2, VDA MLA, VDA 6.3, VDA FFA, VDA 1 oraz podręczników APQP, PPAP, SPC, MSA, FMEA. Certyfikowany auditor na zgodność z wymaganiami VDA 6.3 oraz jako auditor 1 i 2 strony IATF. Wiedza z zakresu specyficznych wymagań klienta grupy VW, bezpieczeństwo informacji oraz identyfikacja wymagań prawnych.Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?