• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Zarządzanie substancjami chemicznymi w zakładzie - wymagania rozporządzenia REACH i dyrektywy RoHS- szkolenie online

szkolenie otwarte/zamknięte

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z aspektami prawnymi, wymaganiami i obowiązkami jakie wynikają z dyrektywy RoHS i rozporządzenia REACH. 

PROGRAM SZKOLENIA: Zarządzanie substancjami chemicznymi w zakładzie - wymagania rozporządzenia REACH i dyrektywy RoHS


1. Podstawy prawne Rozporządzenia REACH.
2. Zakres REACH.
3. Rejestracja, udzielanie zezwoleń, ograniczenia.
4. Informacja w łańcuchu dostaw.
5. Klasyfikacja, oznakowanie, pakowanie substancji i mieszanin chemicznych – Rozporządzenie CLP.
6. Karta charakterystyki.
7. Dyrektywa RoHS – implementacja do polskiego prawa.
8. Wymagania dla producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz podmiotów wprowadzających takie wyroby na rynek w świetle RoHS.
9. Ocena zgodności, badania na zgodność z RoHS.
10. Deklaracja zgodności sprzętu, oznakowanie CE.
11. Pytania i dyskusja.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień (8 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 min.)

SYLWETKA TRENERA

Absolwent Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, studiów doktoranckich na tym wydziale oraz szeregu branżowych studiów podyplomowych. Po kilkunastoletnim stażu pracy w przemyśle, obecnie pomaga przedsiębiorcom identyfikować i wypełniać wymagania prawne w zakresie środowiska, gospodarowania chemikaliami, zajmuje się wdrażaniem systemów zarządzania, poprawą efektywności energetycznej przedsiębiorstw oraz audytowaniem dostawców sieci handlowych. Prowadzi szkolenia dotyczące systemów zarządzania, zagadnień ochrony środowiska, gospodarowania chemikaliami, efektywności energetycznej i zajęcia dydaktyczne na łódzkich uczelniach. Audytor energetyczny.
Autor i współautor szeregu publikacji dotyczących zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa przemysłowego, ryzyka środowiskowego oraz efektywności energetycznej.
Prywatnie mąż i ojciec, miłośnik dalekich i bliskich podróży oraz pasjonat żeglarstwa.


Opinie uczestników szkoleń udzielone w ankietach, na pytanie „Co w szkoleniu podobało się szczególnie?”:
• „Przygotowanie merytoryczne prowadzącego, powiązane z praktyką”
• „Rzeczowość i kompetencje prowadzącego”
• „Merytoryczne odpowiedzi na pytania, cenne wskazówki, kompetencja”
• „Ogromna wiedza i przygotowani merytoryczne”
• „Szczegółowe omówienie każdego punktu”
• „Obszerna wiedza szkoleniowca”Wybierz termin szkolenia

cena 1 200,00 zł netto/os

Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA ONLINE

  • realizacja szkolenia w formie zdalnej przy użyciu aplikacji ZOOM lub MS TEAMS,
  • proces szkolenia,
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • wszelkie koszty związane z trenerem,
  • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Masz pytania?