• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Skuteczny trener wewnętrzny- online

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prowadzenia szkoleń wewnątrz organizacji oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu kluczowych kompetencji trenerskich.

CELE SZKOLENIA

  • Poszerzenie swoich umiejętności dotyczących analizy potrzeb szkoleniowych
  • Poszerzenie swoich umiejętności dotyczących soft skills training
  • Poszerzenie wiedzy i zastosowanie technologii podnoszenia kompetencji ludzi w zakresie wiedzy, umiejętności, postaw i refleksji
  • Wzbogacenie i urozmaicenie swoich metod nauczania

PROGRAM SZKOLENIA: Skuteczny trener wewnętrzny

BLOK I Komunikacja w pracy trenera
1. Jak nawiązać kontakt z uczestnikami szkolenia.
2. Dostosowanie języka do odbiorców.
3. Udzielanie informacji zwrotnej.
4. Budowanie autorytetu.

BLOK II Grupa szkoleniowa
1. Proces grupowy.
2. Role grupowe.

 BLOK III Projektowanie szkoleń
1. Jak uczą się dorośli?
2. Formułowanie celów szkoleniowych w oparciu o kompetencje.
3. Cykl Kolba.
4. Projektowanie struktur szkoleniowych.

BLOK IV Narzędzia pracy trenera 
1. Umiejętność zarządzania czasem i dynamiką szkolenia.
2. Umiejętność opracowywania ćwiczeń.
3. Narzędzia pracy trenera.

BLOK V Trudne sytuacje w pracy trenera
1. Sytuacje wynikające z błędów w przygotowaniu szkolenia.
2. Sytuacje wynikające z czynników niezależnych.
3. Sytuacje powstające w trakcie prowadzenia szkolenia.
4. Sytuacje prowokowane przez trudnych uczestników.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?