• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie VDA 6.1 Audit systemu jakości

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości dotyczącej roli i zadań auditora wg wymagań podręcznika VDA 6.1 oraz dobycie wiedzy odnośnie przeprowadzania auditów.

CELE SZKOLENIA

I. Podniesienie świadomości dotyczącej roli i zadań auditora wg wymagań podręcznika VDA 6.1
II. Zdobycie wiedzy odnośnie przeprowadzania auditów oraz posługiwania się narzędziami jakościowymi
III. Nabycie umiejętności w obszarze mapowania procesów i szacowania ryzyka
IV. Zwiększenie motywacji do poszerzenia wiedzy zdobytej podczas szkolenia

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Uczestnik nauczy się w jaki sposób interpretować wymagania wynikające z VDA 6.1 i jak przygotować się do roli auditora,
formułowania niezgodności i sporządzania raportu wg formularza VDA 6.1, jakich błędów unikać, formułowania pytań otwartych i zamkniętych,
jak przygotowywać, planować i prowadzić audity.PROGRAM SZKOLENIA: VDA 6.1 Audit systemu jakości


MODUŁ I

1. Wprowadzenie

 • Interdyscyplinarna funkcja zapewnienia jakości
 • ISO 9000, ISO 9004, ISO 9001:2015
 • VDA Koszty związane z jakością
 • Unikanie ryzyka

2. Audity

 • Skuteczność, kompletność i ciągłość
 • Audit systemu, procesu, wyrobu
 • Audit 1, 2 i 3 strony
 • Kwalifikacje auditora

3. ISO 19011:2018

 • Ryzyko w programie auditów
 • Ocena skuteczności

4. Moduł U Zarządzanie przedsiębiorstwem (procesy w systemie)

 • Najwyższe kierownictwo
 • Księga i polityka jakości
 • Nadzorowanie celów jakościowych
 • Koordynacja zadań w ramach interdyscyplinarnej współpracy
 • Monitorowanie kosztów jakości
 • Bezpieczeństwo wyrobu i odpowiedzialność producenta za wyrób
 • Zaangażowanie personelu
 • Produktywność, rentowność, jakość

MODUŁ II
1. Terminologia
2. Macierz porównawcza VDA 6.1 – ISO 9001:2015
3. Moduł P Wyrób i proces
4. Kwestionariusz VDA 6.1

 • Struktura elementów i liczba pytań
 • System oceny, np. pytania z gwiazdką, nb
 • Wyłączenia
 • Skrócenie/ rozszerzenie listy pytań

5. Działania korygujące – program doskonalenia
6. Audit nadzwyczajny
7. FAQs/ SiS

Warsztaty:

• Tworzenie diagramów żółwia
• Porównanie rodzaju auditów
• Najczęstsze błędy auditora
• Tworzenie pytań otwartych
• Budowanie programu auditów
• Omówienie formularza do auditowania wg VDA 6.1

CZAS TRWANIA SZKOLENIA - 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 min.)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?