Szkolenie Wizualne Zarządzanie Wynikami (Visual Management)

szkolenie otwarte/zamknięte

Udział w szkoleniu pozwoli na łatwiejszy i szybszą identyfikację i diagnozę problemów,skupić się na najistotniejszych elementach funkcjonowania firmy, prowadzić bieżący monitoring sytuacji.

Szkolenie Wizualne Zarządzanie Wynikami

to przede wszystkim wiedza na temat bezinwestycyjnej metody angażowania i motywowania pracowników do ciągłego doskonalenia.
 • efektywny sposób komunikacji w zakresie przekazywania istotnych informacji dotyczących wyników pracy firmy/działu/obszaru/pracownika,
 • łatwiejszy i szybszy sposób na identyfikację i diagnozę problemów,
 • skupienie się na naj istotniejszych elementach funkcjonowania firmy,
 • bieżący monitoring sytuacji i szybka reakcja na pojawiające się problemy,
 • możliwość ciągłego doskonalenia ukierunkowanego na osiągnięcie konkretnych wyników.

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin szkoleniowych)

 
Program szkolenia Wizualne Zarządzanie Wynikami (Visual Management)
 
 1. Wizualne Zarządzania Wynikami jako narzędzie angażowania pracowników. Co zrobić, by zarządzanie wizualne nie stało się kolejnym raportowanie, ale skutecznym motywowaniem zespołu?
 2. Kaskadowanie celów w organizacji. Jak przełożyć cele biznesowe firmy na cele operacyjne pracownika?
 3. Zasady określania celów i miar – metoda SMART. Kto, jak i dla kogo ustala cele do realizacji?
 4. Systemy premiowe oparte na KPI (Key Performance Indicators - Kluczowe wskaźniki efektywności). Jak zaplanować KPI które nie demotywują pracowników?
 5. Dobór i projektowanie miar i wskaźników. Po co są potrzebne wskaźniki i jakich obszarów powinny dotyczyć?
 6. Podstawowe zasady wizualizacji wskaźników – od ogółu do szczegółu. Jak wizualizować realizację celów, by były proste i zrozumiałe dla każdego?
 7. Projektowanie i budowa tablic wizualnych. Co zrobić, by tablice były łatwe do wykonania i odpowiadały opisywanej rzeczywistości?
 8. Planowanie działań doskonalących w oparciu o wyniki – problem solving. Jak trwale rozwiązywać problemy?
 9. Angażowanie pracowników poprzez spotkania z użyciem wizualnego zarządzania wynikami (system operacyjny – siatka spotkań). Jak efektywnie wykorzystać spotkanie: co pokazywać, kto uczestnikiem, kto prezentuje wyniki, jak prezentować dane?
 10. Metody zbierania i wizualizacji danych. Excel, akces, intranet, tablica, a może jeszcze coś innego?
 11. Powiązanie tablic wizualnych z procesem rozwiązywania problemów. Jaką rolę odgrywają wizualne tablice w ciągłym doskonaleniu?
 12. Rola programów pomysłów pracowniczych – system sugestii. Jak rozdzielić rozwiązywanie bieżących problemów od zgłaszania pomysłów pracowniczych?
 
Szkolenie oparte na przykładach z firm case study. Teoria 20%, praktyka 80%.

SZKOLENIE PROWADZI:
Praktyk zarządzania i ekspert w zakresie wdrażania Lean w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych z branży: automotive, spożywczej, energetycznej, produkcji opakowań, farmaceutycznej i medycznej.
W latach 1998-2008 w firmie Beiersdorf-Lechia S.A.  zajmował się m.in., planowaniem kosztów remontów i części zamiennych w Dziale Utrzymania Ruchu, następnie jako Proces Technology Leader zarządzał procesem pakowania i projektami inwestycyjnymi związanymi z wprowadzaniem nowych wyrobów na liniach produkcyjnych.
Od roku 2009 zajmując stanowisko Managera Operacyjnego w Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. producenta między innymi kosmetyków NIVEA i Eucerin rozpoczął wdrażanie systemu Lean jako pierwszy zakład w koncernie Beiersdorf AG.
W 2012 został Dyrektorem Zakładu w Obornikach Wielkopolskich i był również odpowiedzialny za wdrożenie Lean Manufacturing w Grupie CEDC, produkującej m.in. takie marki jak Bols, Soplica, Absolwent i Żubrówka.
W 2014 roku rozpoczął pracę jako Lena Manufacturing Manager w firmie Wrigley Poland i był odpowiedzialny za koordynację procesu Lean w fabryce w Poznaniu oraz trenerem „Problem Solving” i „FMOS – Factory Mars Operations System” – MARS University w Europie.
2016-2018 Dyrektor Generalny Grupy Foliarex sp. z o.o.- wdrożenie Lean w czterech zakładach produkcyjnych spółki, w 2017 Zakład w Słubicach nagrodzony Diamentem Forbesa.
Swoje doświadczenie w zakresie Lean Manufacturing zdobywał w Stanach Zjednoczonych i Europie współpracując i szkoląc się w firmach Solving Efeso, Coriolis Limited.
 
Konsultant, trener i wykładowca z zakresu Lean współpracujący z Katedrą Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Politechnice Poznańskiej, Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, WSB w Poznaniu i SGH w Warszawie, Wykładowca na studiach MBI na Politechnice Warszawskiej.
 
Autor wielu artykułów o tematyce Lean w takich czasopismach jak: „Production Manager”, „Służba Utrzymania Ruchu”, „KAIZEN
 
Pracował jako konsultant i trener dla takich zakładów jak, m. in.: Grupa Azoty, Primavera, VW, Stora Enso Poland S.A., Doellken, NGK Ceramics, TRW, Donako, LEK S.A., INEA.


Wybierz termin szkolenia

cena 1800,- netto/os *

* Powyżej 2 osób cena za osobę wynosi 1700,- netto/os

Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane