• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Wizualne Zarządzanie Wynikami (Visual Management)

szkolenie otwarte/zamknięte

Udział w szkoleniu pozwoli na łatwiejszą i szybszą identyfikację i diagnozę problemów, pozwoli skupić się na najistotniejszych elementach funkcjonowania firmy, prowadzić bieżący monitoring sytuacji.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Efektywny sposób komunikacji w zakresie przekazywania istotnych informacji dotyczących wyników pracy firmy/działu/obszaru/pracownika,
 • Łatwiejszy i szybszy sposób na identyfikację i diagnozę problemów,
 • Skupienie się na najistotniejszych elementach funkcjonowania firmy,
 • Bieżący monitoring sytuacji i szybka reakcja na pojawiające się problemy,
 • Możliwość ciągłego doskonalenia ukierunkowanego na osiągnięcie konkretnych wyników.
   

PROGRAM SZKOLENIA: Wizualne Zarządzanie Wynikami (Visual Management)

 1. Wizualne Zarządzania Wynikami jako narzędzie angażowania pracowników. Co zrobić, by zarządzanie wizualne nie stało się kolejnym raportowanie, ale skutecznym motywowaniem zespołu?
 2. Kaskadowanie celów w organizacji. Jak przełożyć cele biznesowe firmy na cele operacyjne pracownika?
 3. Zasady określania celów i miar – metoda SMART. Kto, jak i dla kogo ustala cele do realizacji?
 4. Systemy premiowe oparte na KPI (Key Performance Indicators - Kluczowe wskaźniki efektywności). Jak zaplanować KPI które nie demotywują pracowników?
 5. Dobór i projektowanie miar i wskaźników. Po co są potrzebne wskaźniki i jakich obszarów powinny dotyczyć?
 6. Podstawowe zasady wizualizacji wskaźników – od ogółu do szczegółu. Jak wizualizować realizację celów, by były proste i zrozumiałe dla każdego?
 7. Projektowanie i budowa tablic wizualnych. Co zrobić, by tablice były łatwe do wykonania i odpowiadały opisywanej rzeczywistości?
 8. Planowanie działań doskonalących w oparciu o wyniki – problem solving. Jak trwale rozwiązywać problemy?
 9. Angażowanie pracowników poprzez spotkania z użyciem wizualnego zarządzania wynikami (system operacyjny – siatka spotkań). Jak efektywnie wykorzystać spotkanie: co pokazywać, kto uczestnikiem, kto prezentuje wyniki, jak prezentować dane?
 10. Metody zbierania i wizualizacji danych. Excel, akces, intranet, tablica, a może jeszcze coś innego?
 11. Powiązanie tablic wizualnych z procesem rozwiązywania problemów. Jaką rolę odgrywają wizualne tablice w ciągłym doskonaleniu?
 12. Rola programów pomysłów pracowniczych – system sugestii. Jak rozdzielić rozwiązywanie bieżących problemów od zgłaszania pomysłów pracowniczych?

 

Szkolenie oparte na przykładach. Teoria 20%, praktyka 80%.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h = 45 min.)



Wybierz termin szkolenia

cena 2 000,00 zł netto/os *

* Przy zgłoszeniu 3 i więcej osób 1900,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane