Szkolenie TPM - Zwiększanie efektywności parku maszynowego w przedsiębiorstwie

szkolenie zamknięte

Przedmiotem szkolenia jest szukanie wzrostu potencjału produkcyjnego posiadanego parku maszynowego oraz zespołowe wypracowanie usprawnień w systemie utrzymania ruchu jak i również wzrost efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń produkcyjnych.

TPM – Total Productive Maintenance to zbiór sprawdzonych technik i rozwiązań, których celem jest zwiększenie wykorzystania (efektywność) maszyn i urządzeń w procesie produkcji. 
TPM obejmuje swoim zadaniem cały cykl życia urządzeń produkcyjnych i pozwala stworzyć stabilny system zapobiegania stratom dostępności, produktywności oraz jakości w zakładzie. 
Efektem szkolenia będzie również umiejętność oceny wydajności parku maszynowego.
Podczas szkolenia prezentujemy, omawiamy oraz ćwiczymy wykorzystanie modelu TPM.


PROGRAM SZKOLENIA:  TPM- Zwiększenie efektywności parku maszynowego w przedsiębiorstwie.

 
1. TPM podstawowym narzędziem doskonalenia procesów:
 • czym jest TPM - historia zarządzania,
 • TPM, a Lean Manufacturing,
 • określenie strategii TPM dla firmy,
 • rola Działu Utrzymania Ruchu.
2. Wskaźniki efektywności TPM oraz wydajności parku maszynowego OEE:
 • obliczanie współczynnika OEE dla wybranego urządzenia, parku maszynowego,
 • wskaźniki efektywności procesu KPI: MTBF, MTTR,
 • 6 Wielkich Strat Omówienie 6 rodzajów strat mających wpływ na mniejszą wydajność maszyn, najczęstszych przyczyn występowania oraz zalecanych środków zaradczych.
3. Preventive Maintenance:
 • rola koordynacji działań na linii Dział Utrzymania Ruchu – Dział Produkcji,
4. Focused Improvement:
 • sposoby eliminacji 6 Wielkich Strat poprzez działania zespołów Kazein. Omówienie metod analizy problemów - 5xWhy, PDCA.
5. Early Equipment Management:
 • kompleksowe zarządzanie parkiem maszynowym, Life-cycle costing, zakupy urządzeń. System diagnostyki urządzeń. Tworzenie spójnego systemu obiegu dokumentów. Tworzenie procesów działań UTR - OPL.
6. Autonomous Maintenance + 5S:
 • program zaangażowania operatorów w obsługę maszyn, powiązanie Obsługi Autonomicznej z 5S
 • 7 kroków AM
7. Quality Maintenance:
 • jakościowa obsługa maszyn, opis najczęstszych przyczyn defektów maszyn i ich wpływ na produkcję, metody wbudowywania jakości w proces produkcyjny 
 
 CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 2 dni (16h szkoleniowych, 1h szkoleniowa= 45 minut) 


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane