Szkolenie TPM + 5S

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych elementów systemu TPM (Total Productive Maintenance) i ich identyfikacja we własnym środowisku produkcyjnym.

CELE SZKOLENIA
  • Przedstawienie najważniejszych elementów systemu TPM (Total Productive Maintenance) i ich identyfikacja we własnym środowisku produkcyjnym.
  • Przedstawienie narzędzi, które wspomagają identyfikację i eliminację strat związanych z obszarem Utrzymania Ruchu, oraz wdrożenie w ich wykorzystanie we własnej organizacji.
  • Przedstawienie, związanych z koncepcją TPM, metod zwiększenia efektywności organizacji na wszystkich jej szczeblach i we wszystkich jej działach.
  • Przedstawienie standardów dokumentacji niezbędnej we wprowadzeniu jak i utrzymaniu systemu TPM.
  • Podczas szkolenia zwrócona zostanie szczególna uwaga na kluczowe punkty, od których zależy powodzenie wdrożenia TPM w organizacji. 

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
  • Zwiększenie wskaźników dostępności maszyn poprzez wzrost niezawodności, zmniejszenie liczby nieplanowanych zatrzymań i zmniejszenie liczby awarii.
  • Zmniejszenie kosztów Utrzymania Ruchu dzięki zwiększeniu udziału czynności planowych i eliminowaniu sytuacji awaryjnych. 
  • Poprawa jakości produktów dzięki utrzymywaniu maszyn i urządzeń w stanie gwarantującym stabilność parametrów procesu produkcyjnego 
  • Zwiększenie elastyczności procesu produkcyjnego dzięki zmniejszeniu Minimalnej Ekonomicznej Partii Produkcyjnej (poprzez skrócenie czasu przezbrojeń)
PROGRAM SZKOLENIA
 
1. System 5S - solidny fundament, na którym można budować proces ciągłego doskonalenia 
 
Co stanowi podstawę modelu 5S ?- przydatne definicje, terminy.
Jak stosować wizualizację jako wsparcie zarządzania?
W jaki sposób wykorzystać 5S jako narzędzie do uzyskania poczucia własności, zaangażowania i odpowiedzialności wśród pracowników?
Ergonomia pracy a efektywność pracy – efektywna praca może być też komfortowa dla pracownika
Jak utrzymać system 5S?
Wpływ na bezpieczeństwo pracy – zmniejszenie wypadkowości w firmie
  
2. TPM Total Productive Maintenance – kompleksowe produktywne utrzymanie ruchu 
 
a) TPM - Jak zapewnić maksymalną dostępność maszyn i urządzeń?
Czym jest TPM? - historia zarządzania
Określenie strategii TPM dla firmy
Rola Działu Utrzymania Ruchu
b) Wskaźniki efektywności TPM wydajności parku maszynowego OEE:
obliczanie współczynnika OEE dla wybranego urządzenia, parku maszynowego
wskaźniki efektywności procesu KPI: MTBF, MTTR. Jakie współczynniki wybrać i jak je liczyć?
c) Preventive Maintenance (PM) - konserwacja zapobiegawcza:
Planowanie konserwacji i przeglądów
System T-card – jak wykorzystać praktyczne narzędzie do przeglądów?
Tworzenie procesów działań utrzymania ruchu - OPL (one point lesson – lekcje jedno stronnicowe).
d) Autonomous Maintenance (AM)- autonomiczne utrzymanie ruchu: 
Kluczowe aspekty sporządzania programu zaangażowania operatorów w obsługę maszyn, 
Jak powiązać obsługę autonomiczną z 5S?
Jak wykonać 7 kroków AM?
 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA - 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 min.)


SYLWETKA TRENERA

Praktyk zarządzania i ekspert w zakresie wdrażania Lean w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych z branży: automotive, spożywczej, energetycznej, produkcji opakowań, farmaceutycznej i medycznej.
W latach 1998-2008 w firmie Beiersdorf-Lechia S.A.  zajmował się m.in., planowaniem kosztów remontów i części zamiennych w Dziale Utrzymania Ruchu, następnie jako Proces Technology Leader zarządzał procesem pakowania i projektami inwestycyjnymi związanymi z wprowadzaniem nowych wyrobów na liniach produkcyjnych.
Od roku 2009 zajmując stanowisko Managera Operacyjnego w Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. producenta między innymi kosmetyków NIVEA i Eucerin rozpoczął wdrażanie systemu Lean jako pierwszy zakład w koncernie Beiersdorf AG.
W 2012 został Dyrektorem Zakładu w Obornikach Wielkopolskich i był również odpowiedzialny za wdrożenie Lean Manufacturing w Grupie CEDC, produkującej m.in. takie marki jak Bols, Soplica, Absolwent i Żubrówka.
W 2014 roku rozpoczął pracę jako Lena Manufacturing Manager w firmie Wrigley Poland i był odpowiedzialny za koordynację procesu Lean w fabryce w Poznaniu oraz trenerem „Problem Solving” i „FMOS – Factory Mars Operations System” – MARS University w Europie.
2016-2018 Dyrektor Generalny Grupy Foliarex sp. z o.o.- wdrożenie Lean w czterech zakładach produkcyjnych spółki, w 2017 Zakład w Słubicach nagrodzony Diamentem Forbesa.
Swoje doświadczenie w zakresie Lean Manufacturing zdobywał w Stanach Zjednoczonych i Europie współpracując i szkoląc się w firmach Solving Efeso, Coriolis Limited.

Konsultant, trener i wykładowca z zakresu Lean współpracujący z Katedrą Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Politechnice Poznańskiej, Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, WSB w Poznaniu i SGH w Warszawie, Wykładowca na studiach MBI na Politechnice Warszawskiej.

Autor wielu artykułów o tematyce Lean w takich czasopismach jak: „Production Manager”, „Służba Utrzymania Ruchu”, „KAIZEN

Pracował jako konsultant i trener dla takich zakładów jak, m. in.: Grupa Azoty, Primavera, VW, Stora Enso Poland S.A., Doellken, NGK Ceramics, TRW, Donako, LEK S.A., INEA.

 
"


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?