• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie TPM + 5S

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych elementów systemu TPM (Total Productive Maintenance) i ich identyfikacja we własnym środowisku produkcyjnym.

CELE SZKOLENIA

  • Przedstawienie narzędzi, które wspomagają identyfikację i eliminację strat związanych z obszarem Utrzymania Ruchu, oraz wdrożenie i wykorzystanie ich we własnej organizacji.
  • Przedstawienie związanych z koncepcją TPM metod zwiększenia efektywności organizacji na wszystkich jej szczeblach i we wszystkich jej działach.
  • Przedstawienie standardów dokumentacji niezbędnej we wprowadzeniu jak i utrzymaniu systemu TPM.
  • Podczas szkolenia zwrócona zostanie szczególna uwaga na kluczowe punkty, od których zależy powodzenie wdrożenia TPM w organizacji. 

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

  • Zwiększenie wskaźników dostępności maszyn poprzez wzrost niezawodności, zmniejszenie liczby nieplanowanych zatrzymań i zmniejszenie liczby awarii.
  • Zmniejszenie kosztów Utrzymania Ruchu dzięki zwiększeniu udziału czynności planowych i eliminowaniu sytuacji awaryjnych. 
  • Poprawa jakości produktów dzięki utrzymywaniu maszyn i urządzeń w stanie gwarantującym stabilność parametrów procesu produkcyjnego 
  • Zwiększenie elastyczności procesu produkcyjnego dzięki zmniejszeniu Minimalnej Ekonomicznej Partii Produkcyjnej (poprzez skrócenie czasu przezbrojeń)

PROGRAM SZKOLENIA: TPM+5S

 
1. System 5S - solidny fundament, na którym można budować proces ciągłego doskonalenia 
 
Co stanowi podstawę modelu 5S?- przydatne definicje, terminy.
Jak stosować wizualizację jako wsparcie zarządzania?
W jaki sposób wykorzystać 5S jako narzędzie do uzyskania poczucia własności, zaangażowania i odpowiedzialności wśród pracowników?
Ergonomia pracy a efektywność pracy – efektywna praca może być też komfortowa dla pracownika
Jak utrzymać system 5S?
Wpływ na bezpieczeństwo pracy – zmniejszenie wypadkowości w firmie
  
2. TPM Total Productive Maintenance – kompleksowe produktywne utrzymanie ruchu 
 
a) TPM - Jak zapewnić maksymalną dostępność maszyn i urządzeń?
Czym jest TPM? - historia zarządzania
Określenie strategii TPM dla firmy
Rola Działu Utrzymania Ruchu
b) Wskaźniki efektywności TPM wydajności parku maszynowego OEE:
obliczanie współczynnika OEE dla wybranego urządzenia, parku maszynowego
wskaźniki efektywności procesu KPI: MTBF, MTTR. Jakie współczynniki wybrać i jak je liczyć?
c) Preventive Maintenance (PM) - konserwacja zapobiegawcza:
Planowanie konserwacji i przeglądów
System T-card – jak wykorzystać praktyczne narzędzie do przeglądów?
Tworzenie procesów działań utrzymania ruchu - OPL (one point lesson – lekcje jedno stronnicowe).
d) Autonomous Maintenance (AM)- autonomiczne utrzymanie ruchu: 
Kluczowe aspekty sporządzania programu zaangażowania operatorów w obsługę maszyn, 
Jak powiązać obsługę autonomiczną z 5S?
Jak wykonać 7 kroków AM?
 


CZAS TRWANIA SZKOLENIA - 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 min.)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?