• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Wymagania standardu BRC CP ver. 4 PCH (HIGH LEVEL)

szkolenie zamknięte

Szkolenie pozwoli nabyć wiedzę i umiejętności z wymagań BRC CP ver 4, zarządzania produktem i jakością, standardów dotyczących zakładu w/g BRC CP, kontroli procesu.

PROGRAM SZKOLENIA: Wymagania standardu BRC CP ver. 4 PCH (HIGH LEVEL) SESJA 1. Wstęp
• Powitanie
• Prezentacja uczestników i trenera
• Prezentacja celów szkolenia

Sesja 2: Podstawowe wymagania BRC CP
• Podstawowe definicje, pojęcie BRC CP –
• Budowa i zakres Standardu  BRC CP
• Specyficzne wymagania BRC CP – wymagania fundamentalne

Sesja 3: Zaangażowanie kierownictwa w BRC CP
• Zaangażowanie kierownictwa
• Struktura organizacyjna
Zarządzanie ryzykiem produktowym w BRC CP
• Wymagania prawne i bezpieczeństwa
• Ocena zagrożeń produktu i ocena ryzyka

Sesja 4: Zarządzanie produktem i jakością
• System zarządzania produktem i jakością
• Dokumenty i zapisy,
• Audyty wewnętrzne
• Zarządzanie dostawcami i usługodawcami
• Specyfikacje i dokumenty techniczne
• Działania korygujące i zapobiegawcze
• Wyroby niezgodne, reklamacje, incydenty
• Idenfyfikowalność
• Ćwiczenia

Sesja 5: Standardy dotyczące zakładu w/g BRC CP
• Omówienie specyficznych wymagań standardu: otoczenie, stan techniczny  budynków, maszyn i urządzeń, teren zakładu, pomieszczenia dla pracowników, higiena maszyn urządzeń i pracowników, postępowanie ze szkłem, metalem i plastikiem,  DDD, wykrywanie ciał obcych, itd.
Inspekcje i Kontrola produktu  w/g BRC CP
• Kontrola produktu i testy
• Kontrola jakości
• Kontrola próbek
• Ćwiczenia

Sesja 6: Kontrola procesu.
• Kontrola operacji
• Analiza zagrożeń i ryzyka
• Sprzęt i jego utrzymanie
• Kontrola skażenia produktu
• Nadzorowanie sprzętu kontrolno-pomiarowego
• Kontrola wyrobu gotowego
Personel.
• Szkolenia i kompetencje
• Odzież ochronna.
• Praktyki Higieniczne.
• Ćwiczenia
• Zakończenie szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 1dzień (8h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa= 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?