• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Ocena zgodności wyrobów medycznych wg rozporządzenia MDR 2017/745/UE

szkolenie zamknięte

Zapoznanie uczestników z wymaganiami Rozporządzenia 2017/745/UE, które trzeba spełnić aby ubiegać się o certyfikacje wyrobów.

PROGRAM SZKOLENIA: Ocena zgodności wyrobów medycznych wg rozporządzenia MDR 2017/745/UE

 • System dokumentacji wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem MDR
 • Klasyfikacja wyrobu medycznego
 • Procedury oceny zgodności
 • Opracowanie dokumentacji technicznej
 • Ocena zgodności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i działania
 • Normy zharmonizowane i wspólne specyfikacje
 • Ocena  ryzyka wyrobów
 • Ocena  kliniczna
 • Wymagania dotyczące oznakowania wyrobów i instrukcji używania
 • Wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością
 • Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej nadzoru po wprowadzeniu do obrotu
 • Sprawdzenie wszystkich obowiązków regulatorowych
 • Wystawienie Deklaracji Zgodności
 • Walidacje procesów realizacji wyrobu
 • Certyfikacja wyrobu i udział Jednostki Notyfikowanej
 • Nadzór Urzędu Rejestracji nad wyrobami medycznymi


Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z wymaganiami Rozporządzenia 2017/745/UE, które trzeba spełnić aby ubiegać się o certyfikacje wyrobów. Szkolenie jest dedykowane dla osób, które chcą się dowiedzieć, jak opracować dokumentację by spełnić wymagania.

Grupa docelowa:
Producenci wyrobów medycznych, osoby odpowiedzialne za zgodność regulatorową wyrobów lub biorące udział w ocenie zgodności.

Czas trwania:
1 dzień (8h szkoleniowych, 1h szkoleniowa= 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?