• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Wymagania standardu FSSC dla producentów opakowań (wydanie 4.1)

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie systemu wymagań ISO 22000 oraz ISO/TS 22002-4 (wcześniej PAS 223).

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 DNI (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)

ODBIORCY SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i uzyskać odpowiednie umiejętności w zakresie interpretacji wymagań Normy ISO 22000 oraz ISO/TS 22002-4.

Szkolenie skierowane jest do:

• osób zaangażowanych w projektowanie i zarządzanie systemami zarządzania w zakładach produkujących materiały do kontaktu: z żywnością, kosmetykami, itp.
• kierowników i pracowników kontroli jakości,
• członków zespołu HACCP,
• absolwentów studiów żywnościowych i gastronomicznych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę zdobytą podczas studiów,
• pracowników firm produkujących żywność, dystrybutorów, hurtowników, producentów opakowań oraz Inspekcji nadzorujących,
• osób zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności związanych z wdrożeniem i doskonaleniem systemu zarządzania w oparciu o normę ISO 22000 oraz ISO/TS 22002-4,
• pracowników firm posiadających certyfikat FSSC 22000  a także firm wdrażających wymagania niniejszego standardu,


PROGRAM SZKOLENIA: Wymagania standardu FSSC dla producentów opakowań


• Podstawowe pojęcia dotyczące  bezpieczeństwa żywności,
• Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa materiałów do kontaktu z żywnością w Polsce i UE, bezpieczeństwa,
• System HACCP jako system zarządzania,
• System HACCP jako podstawa wdrożenia innych standardów – wymagania sieci handlowych BRC Food i IFS Food,
• Geneza Norm serii ISO 22000 oraz schematu FSSC 22000,
• Programy wstępne wg. ISO/TS 22002-1, w tym m.in.:
o Konstrukcja budynków,
o Media– powietrze, woda, energia,
o Usuwanie odpadów,
o Urządzenia, maszyny i instalacje,
o Zakupy, ocena dostawców i usługodawców, 
o Higiena maszyn, urządzeń i pomieszczeń,
o Zanieczyszczenia i migracje,  
o Zwalczanie szkodników,
o Higiena i wyposażenie dla personelu,
o Powtórny przerób,
o Wycofanie wyrobów,
o Magazynowanie i transport,
o Obrona żywności,
• Ćwiczenie– ocena stanu wdrożenia programów wstępnych na podstawie zdjęć,
• Systemu HACCP (7 zasad systemu HACCP wg Normy ISO 22000),
• Wymagana dokumentacja w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności– procedury, instrukcje, zapisy itd.,
• Wymagania systemowe:  m.in. komunikacja zewnętrzną, przegląd zarządzania, walidacja, weryfikacja, korekty, działania korygujące itp.,
• Procedura certyfikacji wg. wersji 4.1 FSSC 22000,
• Ćwiczenia praktyczne.

 


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?