• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu: logistycznego zarządzania zaopatrzeniem, planowania potrzeb materiałowych, ustalania polityki zarządzania zapasami zaopatrzeniowymi, budowy systemu controllingowego w obszarze zaopatrzenia.

                                                                                                                                     
ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz specjalistów zajmujących się logistyką i zaopatrzeniem w przedsiębiorstwach.

PROGRAM SZKOLENIA: Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych

1. Wprowadzenie:
 • zakres decyzji w logistyce zaopatrzenia,
 • rola informacji w zaopatrzeniu i jej źródła,
 • identyfikacja procesu zaopatrzenia,
 • identyfikacja podstawowych problemów w logistyce zaopatrzenia – studium przypadku.
2. Efektywny magazyn:
 • Jakie cechy powinien mieć dobrze zarządzany magazyn?
 • Cele zarządzania magazynem,
 • Infrastruktura i organizacja przestrzeni magazynowej,
 • Metody rozmieszczenia i kompletacji zapasów.
3. Organizacja przepływów w magazynie:
 • Technologia składowania,
 • Procedury w magazynie,
 • BHP w magazynie,
 • Kompetencje pracowników magazynowych, odpowiedzialność w magazynie,
 • Inwentaryzacja w magazynie.
4. Gra piwna – analiza efektu bicza.
5. Struktura zapasów materiałowych:
 • kształtowanie i rola zapasów materiałowych,
 • klasyfikacja ABC i XYZ.
6. Planowanie potrzeb materiałowych:
 • informacje i techniki wpływające na planowanie potrzeb materiałowych,
 • wzorcowe polityki planowania potrzeb materiałowych i ich zastosowanie w praktyce,
 • harmonogramowanie dostaw,
 • system planowania potrzeb materiałowych (MRP),
 • controlling zapasów.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane