• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomu zapasów

szkolenie otwarte/zamknięte

Podczas szkolenia Uczestnik nauczy się skutecznie planować poziom zapasów, optymalizując wykorzystania zasobów organizacji, a także nauczy się planować potrzeby materiałowe zgodnie z modelem procesu MRP i z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

CELE SZKOLENIA: 
        
 • Stworzenie podstaw dla poprawy elastyczności, terminowości oraz optymalizacji kosztów w obszarze planowania produkcji i potrzeb materiałowych,
 • Obniżenie kosztów uzupełnienia i utrzymania zapasów, zmniejszenia ryzyka zapasów,
 • Integracja procesu planowania potrzeb materiałowych z innymi planami w organizacji.
 
ADRESACI:

 • Planiści Produkcji
 • Planiści MRP
 • Specjaliści ds. logistyki
 • Specjaliści ds. zaopatrzenia
 • Kierownicy działów logistyki średniego szczebla
 • Kierownicy działów zaopatrzenia średniego szczebla
 
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Nabycie umiejętności:
 • Planowania poziomu zapasów, optymalizując wykorzystania zasobów organizacji,
 • Planowania potrzeb materiałowych zgodnie z modelem procesu MRP i z wykorzystaniem narzędzi informatycznych klasy ERP,
 • Zarządzania zaopatrzeniem i zapasami w opaciu o analizę kosztów utrzymania i odnawiania zapasu i metody EOQ, Silver Meal, Least Unit Cost, Partial Period Balancing,
 • Prognozowania zużycia materiałów z wykorzystaniem formalnych metod i arkusza Excel.
 
Uczestnik nabędzie wiedzę: 
 • Skąd pozyskiwać dane do podstawowych analiz umożliwiających prognozowanie i zarządzanie zapasem.
 • Jak planować realizację potrzeb materiałowych z wykorzystaniem metody „just-in-time” i Reordering Point.
 

PROGRAM  SZKOLENIA: Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomu zapasów

1. Prognozowanie zapotrzebowania:
 • Profile zużycia, czyli: co daje się i należy prognozować?
 • Źródła i jakość danych dotyczących zużycia,
 • Analiza ABC/XYZ - reguły zamawiania materiałów, produktów i towarów.
Ćwiczenia:
Tworzenie analizy ABC na przykładowych zbiorach danych (w Excel),

Tworzenie analizy XYZ na przykładowych zbiorach danych (w Excel),
Tworzenie analizy ABC/XYZ na przykładowych zbiorach danych (w Excel).

 
2. Model procesu planowania potrzeb materiałowych MRP:
 • Rola „Bill of Material” – rozwinięcie BOM,
 • Nettowanie zapotrzebowania,
 • Partiowanie zapotrzebowania – polityki partiowania (lot4lot, Silver Meal, Least Unit Cost, Partial Period Balancing),
 • Terminowanie zapotrzebowania – harmonogramy MRP, metoda „just-in-time”,
 • Jakość i zgodność danych o zapasie – systemy zarządzania magazynem WMS.

Ćwiczenia:
Obliczanie wielkości partii metodami Silver Meal, LUC i PPB.
 
3. Zarządzanie zapasami:
 • Dla jakich asortymentów tworzyć zapasy? – zapasy „dobre”, „złe” i „brzydkie”,
 • Długość cyklu uzupełenienia zapasu, zapasy specjalne – „pipeline inventories”,
 • Struktura zapasu – zapas cykliczny i zapas bezpieczeństwa,
 • Poziom zapasu bezpieczeństwa a poziom obsługi Klienta,
 • Podstawowe modele tworzenia zapasu – Just-in-Time („time phased”), Punkt Odnawiania Zapasu (ROP – Reordering Point),
 • Poziom zapasu – wskaźniki rotacji a ROP,
 • Koszty zapasów.
 • Ekonomiczna wielkość dostawy – EOQ

Ćwiczenia:
Obliczanie ROP dla przykładowych danych,
Obliczanie wielkości zapasu bezpieczeństwa dla przykładowych danych,
Obliczanie wskaźnika poziomu Klienta,
Obliczanie EOQ.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h = 45 minut) Wybierz termin szkolenia

cena 1 800,00 zł netto/os *

* Przy zgłoszeniu 3 i więcej osób 1700,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane